Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Sông Lô đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/HU, ngày 29 tháng 9 năm 2009 về phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo huyện Sông Lô giai đoạn 2010 - 2015 và  định hướng đến năm 2020. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chất lượng giáo dục, đào tạo (GD&ĐT) của huyện Sông Lô từng bước được cải thiện và chuyển biến rõ rệt. Hệ thống trường, lớp học phát triển đa dạng, đội ngũ giáo viên ngày càng được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng phát triển.

 

 

Hình ảnh thi Violympic môn Tiếng Anh tại Trường Tiểu học Hải Lựu

 

Công tác quản lý và phát triển GD&ĐT của huyện luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, trọng tâm là Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ, Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy Sông Lô về phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện và căn cứ tình hình thực tế của huyện nhằm mục tiêu hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học và nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, Giáo dục và Đào tạo của huyện đã có nhiều thay đổi và đạt được những kết quả toàn diện.

Huyện đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các trường cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Trong giai đoạn 2015-2020 đã tiến hành xây dựng mới và bàn giao cho các nhà trường được 84 phòng học (trong đó: bậc mầm non có 34 phòng, bậc Tiểu học có 18 phòng, THCS 32 phòng), 13 nhà điều hành (trong đó: bậc mầm non có 05, bậc Tiểu học có 03, THCS 05), 07 nhà giáo dục thể chất (trong đó: bậc mầm non có 01, bậc Tiểu học có 04, THCS 02). Với kinh phí khoảng 265 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 40 tỷ đồng, ngân sách huyện 140 tỷ, ngân sách xã 85 tỷ đồng. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được quan tâm đầu tư. Kết thúc năm 2015, toàn huyện có 39/57 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 68,42%, đến nay toàn huyện đã có 54/54 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% (trong đó 17 trường đạt chuẩn MĐII, tăng 15 trường đạt chuẩn MĐII so với năm 2015).

Về quy mô trường lớp, huyện thực hiện theo đúng Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy, từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã sáp nhập 06 trường học trên địa bàn (Trong đó 04 trường tiểu học sáp nhập thành 02 trường tiểu học, 2 trường THPT sáp nhập thành 01 trường THPT, dự kiến năm 2020 sáp nhập 04 trường THCS với 04 trường tiểu học thành 04 trường tiểu học &THCS). Như vậy, tổng số trường học trên địa bàn huyện hiện nay là 54 trường, đã giảm 3 trường theo đúng quy định. Về chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp học tiếp tục được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, cập nhật phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh theo yêu cầu mới ở mỗi bậc học; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Xác định nâng cao chất lượng GD&ĐT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, ngành GD&ĐT huyện Sông Lô đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả làm trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, gắn với lồng ghép thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua có quy mô, sức lan tỏa sâu rộng; chú trọng việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và duy trì bảo đảm chuẩn kiến thức trong giảng dạy, nhất là nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn. Ngoài việc không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất, Phòng GD&ĐT gắn việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, huyện đã chỉ đạo các nhà trường chú trọng xây dựng, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cho các em học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức. Do vậy, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm yếu giảm (bậc tiểu học có 100% học sinh hạnh kiểm đạt trở lên, bậc THCS có 95% hạnh kiểm khá, tốt). Kết thúc các năm học trong giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học theo yêu cầu mới đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp ở bậc THCS đạt trên  98%, bậc THPT đạt trên 98%, tỷ lệ đỗ vào các trường THPT đạt khoảng 80% (trung bình xếp thứ 3 đến thứ 5 so với các huyện trong tỉnh). Chất lượng mũi nhọn từng bước được nâng cao, trong 5 năm qua ngành GD&ĐT đã tổ chức cho học sinh tiểu học, THCS tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và khu vực, kết quả đã có nhiều học sinh đạt được thành tích cao, nhất là số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia và khu vực không ngừng tăng lên.  Năm 2016 có 22 học sinh đạt giải;  năm 2017 có 33  học sinh đạt giải; năm 2018 có 54 học sinh đạt; năm 2019 có 47 học sinh đạt giải.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu các năm học, các nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Chống lưu ban, bỏ học; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp triển khai thực hiện chặt chẽ việc kiểm tra - đánh giá - xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Riêng đối với các đội tuyển học sinh giỏi, sau mỗi kỳ thi, ban giám hiệu nhà trường, giáo viên dạy đội tuyển đều họp rút kinh nghiệm, từ đó có sự điều chỉnh về công tác tổ chức, quản lý, phương pháp bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi cho học sinh trong thời gian tiếp theo.

Giai đoạn 2015- 2020, UBND huyện đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy Sông Lô về phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020. Theo các chỉ tiêu mà Nghị quyết đưa ra với 3 nhóm nội dung chủ yếu (trường chuẩn quốc gia, quy mô trường, lớp, chất lượng giáo dục), huyện đã thực hiện đạt 50% số lượng các tiêu chí, bao gồm tiêu chí về trường đạt chuẩn QG mức độ I, thành lập trường THPT, trường chất lượng cao bậc THCS và chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Tuy nhiên còn 50% các tiêu chí chưa thực hiện được, trong đó chủ yếu là các tiêu chí về đạt chuẩn QG mức độ II, thành lập TT Giáo dục thường xuyên và trường chất lượng cao ở các bậc học, nguyên nhân do chưa có nguồn lực để đầu tư.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể và toàn diện để duy trì và giữ vững kết quả đã đạt được. Trong đó duy trì, nâng cao chất lượng GD&ĐT; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp đáp ứng yêu cầu dạy và học; Nêu cao vai trò chủ động, sáng tạo và quyết  tâm cao, nhất là công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đây là yếu tố quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục...

Lệ Quyên

Ngày đăng: 27/05/2020