Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Đôn Nhân một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển

Đôn Nhân là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc huyện Sông Lô với diện tích đất tự nhiên 792,5 ha, dân số có 1.416 hộ với 5.668 nhân khẩu được phân bổ trong 9 thôn dân cư. Đảng bộ có 294 đảng viên, 13 chi bộ.

 

 

Ổi Đôn Nhân được trưng bày tại Chương trình tổng kết Mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

 

Phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đôn Nhân đã lãnh đạo nhân dân thi đua lao động sản xuất, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn không ngừng được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy-HĐND-UBND huyện. Sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện. Đảng bộ xã đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ trực thuộc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực lao động sản xuất, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá, tăng trưởng kinh tế trong cả nhiệm kỳ 25,6%; tổng thu nhập 5 năm đạt trên 772 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người năm cuối nhiệm kỳ đạt 33,32 triệu đồng, so với đầu nhiệm kỳ tăng 66%.

Lĩnh vực nông nghiệp nhờ việc đẩy mạnh đào tạo nghề và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật nên các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều có bước phát triển đã hình thành một số mô hình trồng trọt theo hướng nông trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Địa phương đã có sản phẩm nông nghiệp được công nhận thương hiệu đó là thương hiệu Ổi Đôn Nhân. Trong 5 năm tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 12.800 tấn; lương thực bình quân đầu người đạt 454,6 kg/người/năm. Chăn nuôi tổng đàn gia cầm đạt trên 393 nghìn con; tổng số đàn lợn trong 5 năm có 75.150 con; duy trì 189  ha mặt nước để nuôi trồng thủy sản; Lâm nghiệp được giữ ổn định 31,1ha. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì mức phát triển khá. Cùng với chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, một số hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả cũng được hình thành như câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi; hợp tác xã cây trng Sông Lô xanh.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tín dụng và dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh. Đến nay đã có 145 hộ tham gia hoạt động dịch vụ, vận tải đường sông;  29 hộ vận tải đường bộ, 97 hộ và hơn 30 đội thợ xây dựng; có 950 người tham gia làm việc ở các khu công nghiệp; 80 người tham gia xuất khẩu lao động nước ngoài. Hàng tháng đóng góp cho tổng thu nhập trên địa bàn từ 2-3 tỷ đồng.

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị cùng nỗ lực của Nhân dân, đến năm 2017 xã Đôn nhân đã được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp thẩm định đánh giá và công nhận đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhân dân đã đóng góp 4,4 tỷ đồng và hiến 8.363 m2  đất và trên 14 nghìn ngày công lao động.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Số gia đình văn hóa 5 năm  đạt trên  5.600 lượt hộ, thôn văn hóa có 41 lượt thôn đạt thôn văn hóa. Năm cuối nhiệm kỳ có 1.193 hộ, đạt 83,1%, so với đầu nhiệm kỳ tăng 10,7%. Số gia đình văn hóa 3 năm liền cuối nhiệm kỳ là 1.013 hộ, đạt 70,5%, so với đầu nhiệm kỳ tăng 8,1%. Thôn Dân cư văn hóa cuối nhiệm kỳ đạt 100%. Phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao được quan tâm. Các thôn đều có đội bóng chuyền, đội văn nghệ, CLB thơ ca.

Công tác giáo dục đã có bước phát triển trên mọi mặt, đội ngũ cán bộ giáo viên được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn được nâng lên, cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo yêu cầu dạy và học, ba trường trên địa bàn đều được công nhận chuẩn quốc. Tỷ lệ người trong độ tuổi có việc làm thường xuyên 98% , tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ 6.32% đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,08%. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bênh cho nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,2%. Công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ được quan tâm chú trọng. Tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ tết, kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tăng cường. Hằng năm tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ luôn đạt 100% kế hoạch được giao. 

        Cùng với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ chú trọng thực hiện trên tất cả các mặt. Thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo tinh thần đổi mới, chú trọng trao đổi, thảo luận để xây dựng kế hoạch thực hiện sát với điều kiện thực tiễn của địa phương; đưa các nội dung tinh thần của các Chỉ thị, Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống của Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với nghị quyết TW 4 khóa XI, XII. Kết quả 100% cán bộ đảng viên đã được tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết, học tập các chuyên đề. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh không chuyên trách. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng được triển khai thường xuyên, liên tục. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 30 đảng viên, cử đi học đại học 07 đồng chí, học trung cấp LLCT hành chính 09 đồng chí; kết quả đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên trong 5 năm có 144 lượt đảng viên hoàn thành XSNV, 807 lượt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Có 19 lượt tập thể chi bộ TSVM tiêu biểu, 24 chi bộ TSVM, 18 chi bộ HTTNV.

Ý đảng hợp với lòng dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, xã Đôn Nhân đã có những bước tiến nhanh, mạnh và vững chắc trên tất cả các lĩnh vực. Đây là động lực, là tiền đề để Đảng bộ xã Đôn Nhân vững tin bước vào nhiệm kỳ mới. Tiếp tục tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế xã hội. Đây chính là tiền đề, là cơ sở để địa phương phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 Thu Hà - Ngọc Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 27/05/2020