Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 26/5/2020, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và các đảng viên trong chi bộ.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2015-2020 tập thể Ban chi ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cán bộ đảng viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy báo cáo chính trị tại Đại hội

 

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quy chế làm việc, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ, tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, tham mưu chương trình công tác tháng, quý và cả năm của Huyện ủy. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành 279 báo cáo, 76 chương trình, 2.053 công văn, 13 hướng dẫn, 147 kế hoạch, 02 nghị quyết, 2.075 quyết định, 447 thông báo … đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện ủy được xuyên suốt. Với đặc thù và thế mạnh của chi bộ có các đồng chí đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của huyện nên công tác xây dựng Đảng luôn được đề cao, cán bộ đảng viên trong chi bộ đặc biệt là người đứng đầu luôn phát huy năng lực, ý thức trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong toàn thể chi bộ. Trong nhiệm kỳ chi bộ cử 03 đồng chí đi học Đại học, 05 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kết nạp 03 đảng viên mới, tiếp nhận sinh hoạt đảng đến chi bộ 06 đồng chí. Hàng năm chi bộ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới với các mục tiêu như: Có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% gia đình đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phấn đấu kết nạp từ 2 - 4 đảng viên mới; hàng năm có từ 2 - 4 đảng viên được các cấp khen thưởng.

 

 

Đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Chi bộ phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn tại Đại hội này, các đảng viên trong chi bộ tập trung trí tuệ, đoàn kết thống nhất, sáng suốt lựa chọn ra Ban chi ủy mới đủ đức đủ tài, có tâm, có tầm lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ tới hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội III nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

 

Đồng chí Trần Đình Thắng - Chánh Văn phòng Huyện ủy thay mặt đoàn chủ tịch điều hành bầu cử Đại hội

 

 

 

Đại hội đã bầu Ban chi ủy, bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Trần Đình Thắng - Chánh văn phòng Huyện ủy giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

 

 

Ra mắt Ban chi ủy Chi bộ Văn phòng Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

 


Đồng chí Trần Đình Thắng - Chánh Văn phòng Huyện ủy, Bí thư Chi bộ khóa mới tặng hoa chia tay đồng chí Triệu Toàn Tăng - nguyên là Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy chuyển công tác.

 

 

Đồng chí Trần Đình Thắng - Chánh Văn phòng Huyện ủy, Bí thư Chi bộ khóa mới tặng hoa chia tay đc Nguyễn Thiệu Minh - nguyên là Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy chuyển công tác.

 

 

Cũng tại Đại hội, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên là Bí thư, phó Bí thư Chi bộ chuyển công tác khác./.

Ngọc Yến - Thu Hà

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 27/05/2020