Thời sự tổng hợp

Đổi mới trên quê hương Trống quân Đức Bác

          Hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao… Đó chính là những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ xã Đức Bác đạt được với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong suốt nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

 

Diện mạo Nông thôn mới Đức Bác

 

          Nằm ven bờ Sông Lô, xã Đức Bác có lợi thế “Nhị cận giang” trong phát triển kinh tế; có tuyến tỉnh lộ 306 huyết mạch nối trung tâm huyện Lập Thạch với tỉnh Phú Thọ, thuận lợi trong giao thương hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, nên đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; công tác VHXH có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực giáo dục, Y tế, thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh, chính trị nông thôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, duy trì giữ vững 19 tiêu trí xây dựng nông thôn mới. 

          Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,7%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Năng suất cây lương thực có bước tăng trưởng tốt, năng suất bình quân cây có hạt đạt 3.152 tấn; sản lượng cây có hạt năm 2020 ước đạt 3.320 tấn. Đăc biệt, mô hình nuôi thả cá lồng trên sông Lô đã có bước phát triển mạnh với trên 40 bè lồng với các loại cá đặc sản như cá lăng, chép dòn...với sản lượng trên 100 tấn/năm, đem lại thu nhập cao cho các hộ nuôi thả.

          Trong công tác xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự đồng thuận của nhân dân, cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư như: trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa khác. Đối với giao thông nông thôn, làm mới được 8,7 km, giao thông nội đồng được gần 6km và nâng cấp được trên 9km. Huy động tổng các nguồn vốn là 52,3 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là 50,7 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng, tham gia trên 3.000 ngày công và hiến gần 6 nghìn m2 đất. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cuối năm 2017 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

          Công tác văn hóa - xã hội được chỉ đạo phát triển toàn diện, các thiết chế văn hóa được tăng cường, kết hợp truyền thống và hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân. Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. 100% các thôn đều có CLB văn hóa thể thao, hiện nay có 03 CLB hát Trống Quân dược duy trì hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ thôn được công nhận thôn văn hóa đạt 100 %, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 87,7%. Công tác chính sách xã hội được quan tâm, các chế độ được chi trả kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Số hộ nghèo toàn xã còn 37 hộ nghèo, chiếm 1,81%, tỷ lệ giảm nghèo trung bình hàng năm là 0,86%.

          Công tác giáo dục đã có bước phát triển trên mọi mặt, đội ngũ cán bộ giáo viên được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn được nâng lên, cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo yêu cầu dạy và học. Năm 2018 trường Tiểu học đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ II và 02 trường Trung học cơ sở và trường Mầm non đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ I.

          Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt, nhằm nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo nên mối đoàn kết nhất trí cao trong Đảng bộ. Quan tâm thường xuyên và có kế hoạch từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, chú trọng phát triển đảng viên mới, đảm bảo tính kế thừa trong Đảng. Mở rộng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác xây dựng Đảng đúng Điều lệ. Công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh được cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất nội bộ, duy trì tốt chế độ hội họp và sơ, tổng kết hàng năm nhằm đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên; hàng năm có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, có 90% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển Đảng luôn được các chi bộ quan tâm đã kết nạp được 59 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được gần 12 đảng viên.

           Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, Đức Bác đã có sự chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất từng bước được xây dựng, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện tốt, hoạt động chính quyền có nhiều đổi mới, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng phát huy, mặt trận và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

          Những đổi thay trên quê hương Trống Quân Đức Bác hôm nay đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Đức Bác vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt kết quả cao. Cầu Vĩnh Phúc bắc qua sông Lô nối Vĩnh Phúc với Phú Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là điều kiện thuận lợi để Đức Bác vươn lên trở thành một trong những xã giàu mạnh nhất của huyện Sông Lô. Tin tưởng rằng, với thế và lực mới, Đảng bộ và nhân dân xã Đức Bác sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

 

Bích Ngọc

Ngày đăng: 26/05/2020