Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 20/5/2020, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Huy Chiến - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

 

Đồng chí Hoàng Đức Dũng - Trưởng phòng Tài Nguyên & Môi trường, Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm chi ủy tại Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Theo báo cáo nhiệm kỳ (2015-2020) dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội II đề ra. Chị bộ luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí, sinh hoạt chi bộ theo định kỳ và tổ chức học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng viên trong chi bộ tuyệt đối tin tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chi bộ ghép của 5 cơ quan gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi và thú y. Hiện tại chi bộ có 19 đảng viên, trong đó 18 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được những kết quả quan trọng. Tham mưu tích cực cho UBND huyện tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gắn với triển khai thực hiện tốt các nội dung về tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn. Kết quả cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 9,8 nghìn ha, trong đó cây lúa hơn 5,2 nghìn ha, cây ngô hơn 2,1 nghìn ha, năng suất các loại cây trồng hàng năm đạt 54,9 tạ/ha, tổng sản lượng cây ước đạt 40,165 tấn, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2020 đạt 15.350 tấn tăng 31,6% năm 2015; tổng sản lượng thủy sản 633 tấn tăng 141,8 tấn so với năm 2015. Trong 5 năm đã trồng mới 844,5 ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,15%; 100% xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ thu hồi và giải phóng mặt bằng đối với 198 công trình, dự án với diện tích 102,6ha, cấp hơn 1,6 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý 245 trường hợp vi phạm đất đai với diện tích 7,1ha, hoàn thành giao đất dịch vụ trên địa bàn. Hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hiện nay địa bàn huyện có 17 bãi rác với diện tích 3,46ha, 17/17 xã có hợp tác xã môi trường với 200 thành viên…

 

 

Đồng chí Trịnh Thị Bình - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, Phó Bí thư chi bộ báo cáo tại Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ đã chú trọng công tác xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 4 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức 4 đồng chí, cử 1 đồng chí đi học cao cấp chính trị, cử 1 đi học trung cấp lý luận chính trị. Hiện nay chi bộ có 14/19 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị. Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, trong nhiệm kỳ đã lựa chọn 8 đảng viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có chuyên môn nghiệp vụ được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Lãnh chỉ đạo đạo 100% đảng viên trong chi bộ nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của TW, của tỉnh, quán triệt Chỉ thị 05 của BCT - về học tập và làm theo tấm gương đao đức phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm, NQTW4 khóa XII về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với quy định 05 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xây dựng chương trình hành động thực hiện đạt kết quả cao.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới như: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp và danh hiệu cao 1-2 đồng chí; Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 9,6 nghìn ha, trong đó cây lúa hơn 5,2 nghìn ha, cây ngô hơn 1,9 nghìn ha, năng suất lúa đạt 55 tạ/ha, tổng sản lượng cây có hạt trên 40 nghìn tấn, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 16 nghìn tấn; tổng sản lượng thủy sản khai thác trên 1,7 nghìn tấn. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 24%; 100% các khu dân cư có tổ tự quản về bảo vệ môi trường. Huyện trở thành huyện nông thôn mới theo kế hoạch của UBND huyện.

 

 

 

Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo và tặng hoa đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Huy Chiến - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng những thành quả mà Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo cần tiếp tục đổi mới phương thức lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, xử lý, giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhất là lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường. Bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị để làm việc hiệu quả hơn. Chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, NQTW4 khóa XII và Quy định số 05 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

 

 

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Đức Dũng tái cử chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trịnh Thị Bình tái cử chức Phó Bí thư Chi bộ./.

Ngọc Yến – Thu Hà

 

 

 

Ngày đăng: 21/05/2020