Thời sự tổng hợp

Đảng bộ xã Phương Khoan nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống cách mạng của xã Phương Khoan Anh hùng trong thời kỳ chống Pháp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phương Khoan luôn đoàn kết, năng động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phương Khoan là một xã miền núi nằm ở phía tây huyện Sông Lô chạy dọc theo bên bờ dòng Sông Lô, có tổng diện tích tự nhiên là 713 ha, dân số  5.763 người, được chia thành 10 thôn dân cư. Nhân dân trong xã có thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và ngành nghề buôn bán, kinh doanh dịch vụ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Phương Khoan đoàn kết, phấn đấu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới.

Đảng bộ Phương Khoan hiện có 223 đảng viên, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới nội dung, hình thức theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình học tập. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã lãnh đạo và triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, được 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và thực hiện. Đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng hàng tháng bình quân đạt 96,7%. Qua kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên hàng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 91% đến 94%; Đảng bộ trong nhiệm kỳ luôn đạt Trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ làm hồ sơ tổ chức kết nạp được 28 quần chúng vào Đảng đạt 93,3 % chỉ tiêu đại hội đề ra. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, nhất là cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phương Khoan đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để xây dựng Phương Khoan phát triển toàn diện, bền vững. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Tổng sản l­ượng l­ương thực cây có hạt bình quân trong 5 năm đạt 2.022, tấn. Bình quân l­ương thực đầu ngư­ời đạt 376,9 kg. Tổng giá trị thu nhập xã hội ư­ớc đạt 141,8 tỷ đồng. Bình quân thu nhập giá trị đầu ng­ười ước đạt 26,4 triệu đồng/ người/năm (tăng 7,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng, các công trình theo quy hoạch Nông thôn mới được quan tâm đầu tư đạt kết quả thiết thực, trong đó nhân dân hiến trên 19 nghìn m2 và gần 4 nghìn công ngày công lao động. Năm 2017, Phương Khoan được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới, xã đã củng cố nâng chuẩn các tiêu chí, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mới. Văn hóa - xã hội thể dục thể thao phát triển mạnh. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội và các chế độ chính sách người có công được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các chế độ an sinh xã hội được thực hiện chu đáo; công tác giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,4% năm 2015 xuống còn 1,74% năm 2019 .

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Năm 2019 có 1.286 hộ đạt gia đình văn hóa tăng 0,97% (so với năm 2015); Thôn văn hóa năm 2015 có 6/10 thôn đạt thôn văn hóa, năm 2019 có 9/10 thôn đạt thôn văn hóa. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm, trong 5 năm tổng số tân binh nhập ngũ bằng 51 tân binh đạt 100% chỉ tiêu trên giao; 100% tân binh nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ . Hệ thống chính trị ngày càng củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điều đáng ghi nhận là trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phương Khoan đã tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp toàn diện, đầu tư chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các bộ giống mới có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất, góp phần tăng năng suất sản lượng lương thực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi chiếm  23,9%; Về dịch vụ tiểu thủ công nghiệp và vận tải chiếm  14,9 %. Dịch vụ khác chiếm 61,2 %.

Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, Phương Khoan đã có sự chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất từng bước được xây dựng. Các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện tốt, hoạt động chính quyền có nhiều đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng phát huy, mặt trận và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ xã Phương Khoan luôn bám sát chủ trương, nghị quyết cấp trên để tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, phân công trách nhiệm cụ thể gắn với chỉ đạo kiểm tra, giám sát. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Phương Khoan phát triển toàn diện và bền vững, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Phương Khoan tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung  phát triển kinh tế vững chắc, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Với hệ thống chính trị vững mạnh cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, tin rằng, Phương Khoan sẽ có những bước tiến mới, đột phá trong xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Thu Hà - Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 21/05/2020
Các tin cùng chuyên mục