Thời sự tổng hợp

LĐLĐ huyện Sông Lô: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

          Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy Sông Lô, đội ngũ đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng huyện Sông Lô giàu đẹp, văn minh.

 

 

Trao tiền hỗ trợ mua bò sinh sản cho CNVC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Lãng Công

 

          Với chủ đề “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; Phát huy sức mạnh tổng hợp, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”. Trong 5 năm qua (2015-2020), thực hiện chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và “Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn” do Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức gắn với tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217; Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Kết quả đã có 80/80 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao đông và đăng ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kết quả 100% các đơn vị tổ chức đăng ký; 96,2% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp huyện; 04 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh.

          Hoạt động xã hội từ thiện được Công đoàn các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả như: Ủng hộ khu tưởng niệm “Nghĩa sỹ Hoàng sa”; “Nghĩa tình Hoàng sa – Trường sa” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; các cuộc vận động do LĐLĐ tỉnh, MTTQ huyện và các ngành, đoàn thể phát động như: Quỹ Vì người nghèo, Ngày vì người nghèo; quỹ Đền ơn đáp nghĩa...đã vận động được 1,6 tỷ đồng . Hỗ trợ làm nhà cho 01 CNVCLĐ với số kinh phí 30 triệu động; tổ chức thăm hỏi đột xuất và thăm hỏi thường xuyên được trên 445 xuất quà với kinh phí gần 150 triệu đồng. Tham mưu với Ban chỉ đạo Quỹ Ngày vì người nghèo của huyện trích kinh phí hỗ trợ mua bò sinh sản cho 09 hộ gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số kinh phí là 90 triệu đồng. Phối hợp với CĐCS trường Mầm non Hoa Sơn Trà - Hà Nội tổ chức chương trình “Tết ấm Sông Lô” cho các em học sinh trường Tiểu học và THCS Quang Yên với tổng kinh phí trên 26 triệu đồng. Duy trì vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số vốn 530 triệu đồng.

          Các cấp CĐCS tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và chỉ thị 11 của Tỉnh Vĩnh Phúc. Triển khai chương trình “Tháng công nhân” và chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam  về “nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” gắn với Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp năm 2020. Kết quả có hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên thamg ia các lớp tập huấn , các khóa đào tạo về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ đạo các cấp Công đoàn trên đại bàn huyện đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

          Trong những năm qua, Công đoàn các cấp trên địa bàn huyện và cán bộ Công đoàn đã được tặng thưởng những phần thưởng cao quý như: Tổng LĐLĐ Việt nam tặng 17 Bằng khen cho các tập thể cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, cá nhân; LĐLĐ tặng Cờ thi đu cho 03 tập thể, có 105 tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến. LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 392 tập thể, cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen và công nhận danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở cho hàng trăm tập thể, cá nhân; có 14 đồng chí cán bộ Công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Năm 2019 LĐLĐ huyện được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện khối huyện, ngành.

          Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Trong 5 năm qua, đã thành lập được 01 CĐCS, phát triển mới được 509 đoàn viên Công đoàn; 304 đoàn viên, CNVCLĐ được kết nạp Đảng CSVN.

          Có thể khẳng định, thông qua phong trào CNVC,LĐ và hoạt động công đoàn, vai trò và vị thế của tổ chức Công đoàn ở huyện Sông Lô ngày càng được nâng lên, thực sự trở thành người bạn đồng hành, là mái ấm tin cậy của CNVC, LĐ trên địa bàn. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, CNVC,LĐ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua để tập hợp, thu hút đoàn viên tham gia vào tổ chức công đoàn… đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Bích Ngọc

Ngày đăng: 21/05/2020
Các tin cùng chuyên mục