Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Sáng ngày 20/5/2020, Chi bộ Phòng Văn hoá và Thông tin tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Đăng Tâm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm phụ trách UBKT Huyện ủy; đồng chí Vũ Đình Tuyển - HUV, Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội và 15 đảng viên trong chi bộ.

 

 

 

Toàn cảnh đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Theo báo cáo nhiệm kỳ (2015-2020) dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin đã thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội II đề ra. Chị bộ luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí, sinh hoạt chi bộ theo định kỳ và tổ chức học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng viên trong chi bộ tuyệt đối tin tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Trong 5 năm vừa qua Chi bộ Văn hóa và Thông tin đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Kết quả đã có trên 600 văn bản tham mưu cho UBND huyện quản lý chỉ đạo sự nghiệp văn hoá và thông tin ở cơ sở, chỉ đạo Trung tâm Văn hoá TT,TT huyện, các xã, thị trấn làm tốt công tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của tỉnh, của địa phương, đảm bảo mọi hoạt động văn hóa phát triển phù hợp với định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Công tác quản lý, bảo tồn các di sản văn hóa được quan tâm chú trọng, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn và phát huy. Các lễ hội được quản lý tốt ngày càng tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trong 5 năm có thêm 10 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đưa tổng số di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh trên 27 di tích.

 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển rộng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, 100% các xã, thị trấn có nhà văn hóa xã; 16/16 xã xây dựng được trung tâm văn hóa thể thao xã, có 94,93%, thôn dân cư, tổ dân phố đạt văn hóa, tăng 5,2% so với đầu nhiệm kỳ; 88,96%  tổng số hộ đạt gia đình văn hóa tăng 3,6% so với đầu nhiệm kỳ. Có 146/146 nhà văn hóa thôn đạt 100% vượt chỉ tiêu ĐH (2015-2020) đề ra.

 Công tác thông tin- truyền thông được quan tâm chú trọng. Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện vận hành hiệu quả, hàng năm đăng tải trên 800 tin bài, video, phóng sự…làm tốt công tác đưa tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của huyện và các hoạt động của địa phương. Công tác tuyên truyền bảo đảm được tính thời sự, chính xác, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, Phát sóng trên hệ thống truyền thanh hơn 1.200 tin bài/năm; làm tốt công tác cộng tác viên Báo Vĩnh Phúc và cổng thông tin điện tử tỉnh. Giúp đỡ Đài truyền thanh các xã, thị trấn về kỹ thuật để hoạt động tốt việc tiếp sóng đài Trung ương, đài tỉnh và phát thanh các thông tin của địa phương. Trên địa bàn huyện hiện có 17 xã, thị trấn có Đài truyền thanh không dây phát sóng hàng ngày vào 6h-7h sáng và 17h-18h chiều. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được chú trọng, hàng năm tiến hành treo trên 1.000 băng zôn, pa nô, áp phíc, khẩu hiệu tuyên truyền…

Đại hội đã tiến hành thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ tới, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

 

 

Đồng chí Lê Đăng Tâm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm phụ trách UBKT Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

 

 

 

Đồng chí Lê Đăng Tâm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm phụ trách UBKT Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đăng Tâm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm phụ trách UBKT Huyện ủy chức mừng những thành quả mà Chi bộ phòng Văn hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí mong muốn tại Đại hội này, các đảng viên trong chi bộ tập trung trí tuệ, đoàn kết thống nhất, sáng suốt lựa chọn ra Ban chi ủy mới đủ đức đủ tài, có tâm, có tầm lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ tới hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội III nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

 

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chi ủy, bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Đồng chí Lê Đăng Tâm - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm phụ trách UBKT Huyện ủy; đồng chí Vũ Đình Tuyển - HUV, Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy, bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Khổng Thành Quân giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ./.

Ngọc Yến - Thu Hà

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/05/2020