Truyền hình

Đảng bộ Quân sự huyện Sông Lô lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương nhiệm kỳ 2015 -2020

Ngày đăng: 19/05/2020