An ninh quốc phòng

Sông Lô: 95 đồng chí sỹ quan, hạ sỹ quan, binh sỹ tham gia huấn luyện dự bị động viên tại thao trường Bản Long

Sáng ngày 17/5/2020, 95 đồng chí sỹ quan, hạ sỹ quan, binh sỹ thuộc tiểu đoàn bộ binh huyện Sông Lô lên đường tham gia huấn luyện dự bị động viên tại thao trường Bản Long, huyện Tam Đảo.

 

 

Đợt huấn luyện diễn ra trong thời gian 15 ngày, các đồng chí sỹ quan, hạ sỹ quan binh sỹ sẽ được huấn luyện một số nội dung cơ bản như: Tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, động tác Điều lệnh đội ngũ mới sữa đổi; những nội dung mới về tổ chức biên chế; phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện; các tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới.

Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật cho đội ngũ sỹ quan, hạ sỹ quan binh sỹ thuộc tiểu đoàn bộ binh của huyện Sông Lô. Từ đó làm cơ sở cho việc củng cố, xây dựng lực lượng dự bị động viên của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị có trong biên chế, nâng cao trình độ hiệp đồng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, Ban CHQS huyện, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, nhất là tiếp tục thực hiện tốt nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dự bị động viên; nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận nguồn, thực hiện tốt công tác phúc tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên... góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hà Minh – Lệ Quyên

Ngày đăng: 18/05/2020