Tin Văn hóa xã hội

Hội Nông dân huyện Sông Lô phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thời gian qua, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, các cấp Hội Nông dân huyện Sông Lô đã tích cực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững bằng các việc làm thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

 

Mô hình nuôi lợn thương phẩm xã Đôn Nhân

 

Để tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng , trong thời gian qua các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã quan tâm tạo điều kiện cho nông dân thông qua việc tạo vốn sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất đã phát huy hiệu quả. Kết quả hỗ trợ xây dựng được 17 mô hình liên kết trong chăn nuôi bò sinh sản và nuôi trồng thủy sản, với số vốn vay gần 5,9 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến nay Hội Nông dân huyện phối hợp với các nhà máy cung ứng được hơn 1 nghìn tấn phân bón trả chậm, trị giá hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cho hàng ngàn nông dân trong huyện.

Các cấp Hội trong huyện cũng tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua các hoạt động ủy thác giúp đỡ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có số dư nợ trên 117 tỷ đồng cho trên 4.100 hộ vay, tăng hơn 20 tỷ đồng so với năm 2015. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT quản lý theo dõi 9/17 xã, thị trấn tín chấp. Tổng dư nợ đến tháng 3/2020 là trên 235 tỷ đồng với 1.552 hộ vay.

Đặc biệt, để giúp nông dân phát triển bền vững, các cấp Hội đã tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Các cấp hội trong huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp. Phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” triển khai có hiệu quả. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình xây dựng và phát triển mô hình mới, trong đó mô hình kinh tế trang trại, gia trại phát triển nhanh. Điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Ngọ với mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt ở xã lãng Công cho thu nhập trên 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động; hộ ông Nguyễn Văn Lương xã Cao Phong với mô hình nuôi bò thịt cho thu nhập trên 800 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 06 lao động; hộ ông Nguyễn Thanh Hải xã Đồng Thịnh với mô hình sản xuất bàn ghế nhựa cho thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động... Kết quả, trong 5 năm qua (2015-2020), qua bình xét huyện có gần 40,5 nghìn lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp. Trong đó có 2,5 nghìn hộ đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 8,6 nghìn lượt hộ đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

Bên cạnh việc quan tâm, hỗ trợ nông dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện cũng luôn phát huy vai trò nòng cốt của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả. Các cấp hội nông dân đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và xã, xóm nông thôn mới kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể như: Hiến đất, chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng để thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện các dự án; tham gia hỗ trợ ngày công, tiền mặt xây dựng đường bê tông nông thôn, kênh mương nội đồng,... Kết quả, Hội viên nông dân trong toàn huyện đã tham gia đóng góp được hơn 100 nghìn ngày công lao động, hiến được trên 32 nghìn m2 đất, ủng hộ, đóng góp được trên 12 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp cùng với sự nỗ lực của hội viên, nông dân, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đã có những thay đổi tích cực. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như vùng sản xuất cây ăn quả, rau, màu, cây dược liệu; sản xuất hàng hóa theo hướng mở rộng diện tích, nâng cao giá trị sản phẩm, gắn với quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường...

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh, gắn sản xuất với thị trường; thực hiện cung ứng giống, phân bón và các điều kiện cần thiết để phục vụ nông dân sản xuất hiệu quả. Chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tập huấn khoa học kỹ thuật, triển khai các mô hình trình diễn, mô hình nhân rộng trong sản xuất. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 14/05/2020