Tin Văn hóa xã hội

Huyện Sông Lô nhanh chóng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Sông Lô đã tập trung triển khai ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Công tác rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng được thực hiện đảm bảo phân loại chính xác, tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng.

Ngay từ khi có hướng dẫn thực hiện NQ 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Sông Lô đã nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đến cơ quan chuyên môn và các địa pương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và đối tượng thuộc diện thụ hưởng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định.

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã niêm yết, công khai, hướng dẫn chế độ, chính sách của Nhà nước đến người dân và đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Rà soát, lập danh sách đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ… Thực hiện niêm yết công khai danh sách đối tượng đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt hỗ trợ tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, nhà văn hoá thôn để nhân dân theo dõi giám sát thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch.

Theo số liệu tổng hợp của ngành Lao động TB&XH, toàn huyện Sông Lô có hơn 1.500 người có công với cách mạng, hơn 4.200 đối tượng bảo trợ xã hội, hơn 1.100 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, được nhận tiền hỗ trợ dịp này. Mặc dù đến nay, huyện Sông Lô chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19, nhưng kinh tế gia đình của những đối tượng này đều chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo phải đi làm thuê, làm ăn xa. Trong đợt 1, huyện Sông Lô đã cấp cho các xã, thị trấn hơn 11,8 tỷ đồng, chi trả cho các đối tượng. Trong đó người có công với cánh mạng và đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ 250 nghìn đồng/tháng, trong vòng 3 tháng. Từ ngày mùng 8-10/5, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô đã đồng loạt tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc 4 nhóm đối tượng được thụ hưởng từ gói an sinh xã hội là: Người có công với cách mạng, đối tượng BTXH, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.  Để nhanh chóng trao tiền đến tận tay người dân, cán bộ cơ sở làm việc không kể ngày nghỉ trên tinh thần đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng và công khai, minh bạch. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống trong mùa dịch bệnh.

Việc chi trả tiền tại các xã, thị trấn có sự giám sát, hỗ trợ từ UBND, Ủy ban MTTQ, công chức Lao động-TB&XH nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách. Việc chi trả hỗ trợ kịp thời cho 4 nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19  trong đợt 1 vừa qua đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đã không dấu nổi cảm xúc khi nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong mùa dịch. Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của người dân trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Việc hỗ trợ kịp thời này đã giúp đỡ người dân bớt đi một phần khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và ổn định cuộc sống. Đây là chính sách rất ý nghĩa và nhân văn của Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của người dân.

Hiện tại, các ngành chức năng và các địa phương đang tiến hành các bước rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định hướng dẫn của cấp trên đối với các đối tượng được hỗ trợ còn lại. Đây là các nhóm đối tượng cần có nhiều thông tin để xác định nên các cơ quan liên quan cần giám sát chặt chẽ, không để xảy ra trục lợi trong thực hiện chính sách.

Đồng thời các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để mọi tổ chức và người dân hiểu rõ chính sách, góp phần đảm bảo  chính xác đúng đối tượng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng; kịp thời cấp kinh phí hỗ trợ đến người dân bảo đảm thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Lệ Quyên- Hà Minh

Ngày đăng: 13/05/2020