Tin kinh tế

Đồng Quế thu hoạch 70% diện tích lúa vụ Chiêm xuân

Hiện nay, bước vào thu hoạch lúa vụ Xuân, xã Đồng Quế đang tập trung chỉ đạo, hỗ trợ bà con nông dân tổ chức thu hoạch lúa theo đúng khung lịch. Theo kế hoạch toàn xã đã gieo cấy 165ha lúa vụ Xuân, với các giống lúa chủ yếu như BC15, Khang dân 18, VNR20, Thái Bắc 1789… với 21ha chân ruộng trũng và 144 ha chân ruộng cao.

 

 

Để đảm bảo cho việc thu hoạch của người dân được thuận lợi, UBND xã Đồng Quế đã chỉ đạo nhân dân giải phóng sức lao động, sử dụng các máy móc công nghiệp hiện đại như máy gặt đập liên hiệp vào thu hoạch lúa Chiêm xuân cho kinh tế và hiệu quả. Hiện nay với 21ha ruộng trũng, xã đã chỉ đạo thu hoạch được 70% diện tích, đối với chân ruộng cao xã Đồng Quế đã chỉ đạo nhân dân lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó đảm bảo phương châm xanh nhà hơn già đồng đề phòng mùa mưa bão đang đến. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh, làm cỏ, bón phân, phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh và thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn nên năng suất lúa bình quân đạt 60-61 tạ/ha.

Trong thời gian tới,  xã Đồng Quế tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ bà con nông dân huy động các loại phương tiện máy móc thu hoạch hết diện tích còn lại. Đồng thời tổ chức cày ải ruộng, phơi đất, diệt trừ các mầm bệnh, chuẩn bị cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2020, nhằm phấn đấu đạt một vụ mùa bội thu và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân./.

Ngọc Yến

Ngày đăng: 11/05/2020