Thời sự tổng hợp

UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị triển khai việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chiều ngày 07/5/2020, UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covld-19 trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện, lãnh đạo Công an huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục Thuế; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Triệu Văn Chúc - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Ngày 04/5/2020, UBND huyện Sông Lô ban hành Kế hoạch số 691/KH-UBND về việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kế hoạch được ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mục đích nhằm hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trên cơ sở 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 691 của UBND huyện đã cụ thể hóa những nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ, mức và thời gian hỗ trợ, hồ sơ, trình tự hỗ trợ để các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến và nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Văn Chúc - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Gói hỗ trợ của Chính phủ thể hiện tính nhân văn, nhân ái, ưu việt của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm an sinh xã hội nhằm giúp người dân sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Vì vậy, cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, các Tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các các xã, thị trấn sớm kiện toàn ban chỉ đạo các cấp để tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ. Cấp ủy, chính quyền 17 xã, thị trấn cần quán triệt nghiêm Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh đảm bảo việc triển khai hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch. Việc hỗ trợ yêu cầu khẩn trương, song việc hỗ trợ phải thận trọng, bảo đảm tất cả các đối tượng hưởng theo quy định, không để sót đối tượng nhưng cũng không hỗ trợ trùng đối tượng, không để xảy ra việc trục lợi chính sách hỗ trợ. Quá trình thực hiện cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia giám sát về quy trình, thủ tục theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường thời lượng tuyên truyền về các chế độ chính sách của gói an sinh xã hội để người dân hiểu và giám sát từ cơ sở. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn hoàn thiện quy trình, thủ tục sớm trình UBND tỉnh để triển khai hỗ trợ kinh phí kịp thời tới người dân.

Ngọc Yến – Bích Ngọc

 

Ngày đăng: 08/05/2020