Thời sự tổng hợp

Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên CCB giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trên nhiều mặt công tác, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, được nhân dân tin tưởng.
 
Hiện nay, hội CCB huyện Sông Lô có 19 cơ sở, 146 chi hội với hơn 7.700 hội viên đạt tỷ lệ  98,25% CCB đã vào hội. Công tác phát triển tổ chức Hội và kết nạp hội viên luôn giữ đúng nguyên tắc, bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định Điều lệ Hội. Trong quý I năm 2020, Hội đã tuyên truyền vận động và kết nạp được 74 hội viên mới. Hoạt động của Hội đi vào nền nếp với phương thức phù hợp. Cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên từng cương vị công tác, luôn gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, vượt qua những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội CCB huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hàng năm, Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, phát động phong trào “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện, chất lượng sinh hoạt Hội ngày một nâng cao. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, Hội CCB huyện phối hợp với các cấp Hội tổ chức được nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng trăm lượt hội viên; hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh, từ đó thoát nghèo bền vững. Trong hội đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB sản xuất kinh doanh giỏi, với thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Cùng với việc tích cực phát triển kinh tế, hội viên hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn huyện còn đi đầu trong việc tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình văn hóa - xã hội ; xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ QPAN của địa phương. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong những năm qua, toàn hội có trên  90% chi hội và 100% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh. Nhiều tập thể và cá nhận được Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh huyện tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội.. 
 
Bằng sự nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, các cấp Hội CCB trong huyện xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó tạo tiền đề thúc đẩy các cấp Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc.

Hà Minh – Lệ Quyên
Ngày đăng: 10/05/2020