Thời sự tổng hợp

MTTQ huyện Sông Lô tổ chức hội nghị triển khai việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 6/5/2020, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo phòng Lao động TB&XH huyện; ban thường trực UB MTTQ huyện; Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Viễn- Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh thông qua cụ thể Kế hoạch số 38 ngày 29/4/2020 của Ban thường trực UB MTTQ tỉnh về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã phân tích cụ thể các nội dung của văn bản và cách thức thực hiện tại các địa phương.

Theo quy định các nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: Người có công và gia đình chính sách; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Vì vậy, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tiến hành giám sát UBND các cấp, các cơ quan chức năng có liên quan ngay từ khâu lập danh sách các đối tượng trong diện được hỗ trợ đến các bước chi trả tiền hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Phương thức giám sát được MTTQ các cấp áp dụng là phát huy giám sát của người dân ở khu dân cư, nhất là nội dung giám sát việc lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, giám sát việc niêm yết danh sách tại trụ sở UBND các xã phường đảm bảo thời gian nhằm không phát sinh khiếu kiện; giám sát tiến độ các bước triển khai và thực hiện chi trả chính sách.

Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ động hướng dẫn Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư thành lập Tổ giám sát tại khu dân cư để thực hiện tốt việc tuyên truyền các nội dung chính sách đến người dân, hướng dẫn người dân kê khai, rà soát và lập danh sách theo từng đối tượng đề nghị hỗ trợ, không để bỏ sót đối tượng, hạn chế tối đa việc lạm dụng, trục lợi chính sách.

Qua việc giám sát nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận trong việc giám sát nhằm phát hiện kịp thời hạn chế và ngăn chặn sớm nhất các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Viễn - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh  nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó MTTQ các cấp cần khẩn trương báo cáo Kế hoạch giám sát với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện. Xây dựng hướng dẫn thực hiện đến Ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố, thành lập tổ giám sát ở khu dân cư, phát huy vai trò của người dân trong công tác giám sát. Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo để thực hiện tốt việc giám sát nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 07/05/2020