An ninh quốc phòng

Sông Lô: Tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Sông Lô đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), không để xảy các vi phạm về pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để làm tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an huyện Sông Lô đã tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị quán triệt tới lãnh đạo từ huyện tới các xã, thị trấn về đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. UBND huyện giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, tập trung đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức cho người dân và 100% xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, thôn, tổ dân phố trong toàn huyện ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cam kết quản lý, giáo dục con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự.

Công an huyện phối hợp với Ban CHQS huyện, các cơ quan chức năng, triển khai các phương án đấu tranh, ngăn chặn hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ địa phương khác về Sông Lô. Các lực lượng chức năng tập trung điều tra cơ bản, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, các đầu mối giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đốt pháo trái phép cũng như hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền được tăng cường thông qua các cuộc họp của các ban, ngành, đoàn thể, các hội nghị sơ, tổng kết của huyện, xã, thị trấn…Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã, cổng thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền về nội dung của Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Trong năm 2019, 17 xã, thị trấn đã treo 50 pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu “Không sản xuất, mua bán, vận chuyện, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT và pháo” tại khu vực trung tâm và các khu chợ; Tuyên truyền tổng số 856 lượt qua loa truyền thanh các xã, thị trấn việc chấp hành Luật số 14 của Quốc hội  về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; Nghị định 36 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng pháo…qua đó đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong năm 2019, Công an huyện Sông Lô phối hợp với Công an tỉnh và Công an các xã, thị trấn bắt giữ 07 vụ liên quan đến pháo. Trong đó: Xử phạt hành chính 05 vụ pháo với 05 đối tượng, tổng số tiền phạt 17 triệu đồng, thu hồi 3,2kg pháo; Khởi tố 03 vụ với 06 đối tượng, thu hồi 1154,1kg pháo. Đồng thời, Công an huyện Sông Lô tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp, thu hồi 20 khẩu súng cồn bắn đạn bi xe đạp, 3,2kg pháo các loại, 01 khẩu súng ngắn dạng K54; Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thu hồi 06 vụ, 06 linh kiện dùng để lắp giáp súng tự chế, bằng hình thức gửi bưu phẩm.

Công an huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách các địa bàn, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT và pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các đối tượng đã bị xử lý về mua bán, sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT và pháo. Rà soát 29 cơ sở kinh doanh, điểm buôn bán thu mua phế liệu; 02 trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân có xe buôn bán đường biên; 20 đối tượng có vi phạm quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo trước đây; 03 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức mừng thọ trong dịp tết Nguyên đán năm 2020 nghi vấn liên quan đến pháo.

Tổ chức ký cam kết đối với Trưởng các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể địa phương;  hơn 1.700 giáo viên,  hơn 16.300 học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện. Công an các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết không mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT và pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm tại 167 thôn, 1095 tổ liên gia với  trên 27 nghìn hộ gia đình; 03/03 hộ, cá nhân có ôtô buôn bán đường biên; 29 hộ thu mua sắt, phế liệu; 663 hộ kinh doanh tạp hóa; 20 đối tượng đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo trước đây; 03 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức mừng thọ có nghi vấn liên quan đến pháo. Trên địa bàn huyện Sông Lô qua rà soát, nắm tình hình không có địa bàn trọng điểm về pháo…

Tuy nhiên, tình trạng mua bán, tàng trữ vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; công tác phát hiện xử lý có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn tình trạng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện. Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, UBND huyện Sông Lô đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật, Nghị định, Chỉ thị của Trung ương và tỉnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý VK-VLN-CCHT và pháo, trong đó chú trọng tuyên truyên tới từng thôn xóm, khu dân cư bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc thực hiện tốt Luật quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 36 của Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tố giác những hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Công an huyện tập trung vào địa bàn, đối tượng trọng điểm để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại VK-VLN-CCHT và pháo trái phép; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện triển khai, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các điểm kinh doanh, thu mua, tái chế phế liệu, yêu cầu các đơn vị này phải đầu tư đầy đủ trang thiết bị xử lý chất thải, rác thải theo đúng quy định. Phòng giáo dục- đào tạo phối hợp với Huyện đoàn tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, thanh niên, giáo viên và học sinh ký cam kết không vi phạm Luật quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

UBND các xã, thị trấn tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân trên địa bàn ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và pháo... tuyên truyền vận động tự giao nộp, phối hợp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  tại địa phương hoặc tại từng thôn, xóm./.

Lệ Quyên - Hà Minh

 

 

 

Ngày đăng: 08/05/2020