Thời sự tổng hợp

Đảng bộ Quân sự huyện Sông Lô sẵn sàng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Trong thời gian qua, cùng với triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đề ra, Đảng ủy Quân sự huyện Sông Lô còn tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, tích cực triển khai các bước chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức tốt Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Công tác chuẩn bị báo cáo phục vụ đại hội

 

Sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, về triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Quân sự huyện Sông Lô đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội các chi bộ, Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong thời gian qua, mặc dù phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy quân sự huyện còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, bảo đảm tiến độ đề ra. Đến nay các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đều đã hoàn thành việc tổ chức đại hội ở cấp mình.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt và triển khai, tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; thành lập các tiểu ban, cơ quan giúp việc và chỉ đạo cấp ủy trực thuộc triển khai các bước chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và tiến hành đại hội theo quy định; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí đảng ủy viên chỉ đạo, triển khai, trực tiếp chuẩn bị các nội dung.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Cường - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết: “Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về việc tổ chức đại hội đảng các cấp, Đảng bộ quân sự huyện đã phân công cụ thể từng cơ quan, thành lập các tiểu ban như: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban bảo đảm. Chỉ đạo các tiểu ban tập trung cao nhất làm công tác chuẩn bị cho đại hội”.

Đối với hệ thống văn kiện, Đảng ủy tập trung chỉ đạo xây dựng bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp… bảo đảm dân chủ, tập trung, trách nhiệm, đúng nguyên tắc để đánh giá thực chất những thành tựu, kết quả đạt được; những khó khăn tồn tại nhiệm kỳ qua nhằm bổ sung vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, cơ cấu hợp lý, phù hợp với quy hoạch. Nhân sự nhiệm kỳ mới được Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 giới thiệu đủ số lượng, có phẩm chất, trình độ, năng lực, độ tuổi, sức khỏe bảo đảm đúng với tiêu chuẩn chung, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Anh Cường - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Sông Lô cho biết thêm: “Đến giờ phút này mọi công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Quân sự huyện đã được hoàn tất. Theo kế hoạch ngày 13-14/5 Đảng bộ quân sự huyện sẽ tiến hành tổ chức đại hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ quân sự huyện Sông Lô. Tại đại hội sẽ bầu ra được các đồng chí có đầy đủ năng lực, trách nhiệm tham gia vào ban chấp hành, đặc biệt là bàn và đưa ra được các giải pháp quan trọng tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương đề xa, xây dựng lực lượng vũ trang huyện Sông Lô vững mạnh, đáp ứng yêu câu trong tình hình mới”.

          Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chặt chẽ và trách nhiệm của cấp ủy các cấp và đảng viên công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ quân sự huyện đã diễn ra đúng quy trình, theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng Đại hội đảng bộ quân sự huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới sẽ thành công tốt đẹp; thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ quân sự huyện Sông Lô./.

Lệ Quyên- Hà Minh

 

Ngày đăng: 08/05/2020