Tin kinh tế

Tân Lập bước vào thu hoạch vụ lúa Xuân năm 2020

Vụ Xuân năm 2020, xã Tân Lập gieo cấy được gần 150ha lúa. Cơ cấu giống chủ đạo là BC15, HT1 ngoài ra bà con còn sử dụng một số giống lúa khác như Khang dân, Q5, TH33…. Ngay từ đầu mùa vụ, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, khung lịch thời vụ, bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện, vận động nhân dân hoàn thành gieo cấy trước Tết Nguyên đán năm 2020. Hiện tại đã có 70% diện tích lúa trỗ cờ, chín, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc lúa trà muộn, thu hoạch diện tích lúa trà sớm chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

 

Với vụ lúa Xuân 2020, UBND xã chỉ đạo bà con nông dân với phương châm lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó, thu hoạch nhanh, gọn, không để bị thiệt hại do thời tiết, tạo điều kiện triển khai vụ mùa có hiệu quả, xã đã chỉ đạo động viên nông dân chủ động thu hoạch nhanh những diện tích lúa vừa chín.

Với các giải pháp đã được triển khai và sự chủ động của bà con nông dân, Tân Lập quyết tâm thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân, triển khai sản xuất vụ mùa với diện tích gần 200 ha. Chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch đến đâu vệ sinh đồng ruộng, thu gọn sạch rơm rạ, tu sửa bờ thửa và chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để bước vào sản xuất vụ mùa theo đúng khung thời vụ./.

Ngọc Yến

Ngày đăng: 05/05/2020