Tin kinh tế

Quang Yên quan tâm phát triển thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp

Xác định phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, xã Quang Yên, huyện Sông Lô đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước điều chỉnh cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Là địa phương cách xa trung tâm huyện, tỉnh, cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên việc phát triển công nghiệp rất khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng lao động đi làm trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh đông, đã mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho gia đình và địa phương. Việc phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu mang tính nhỏ lẻ quy mô hộ cá thể. Đảng ủy đã tuyên truyền nhân dân phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đến nay xã có 04 hộ sản xuất ván bóc; có 04 hộ sản xuất gạch xi, có 12 hộ kinh doanh sản xuất cơ khí; giá trị thu nhập của sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngày càng được nâng lên.

Địa phương có 01 chợ trung tâm, họp 12 phiên/tháng đã thúc đẩy trao đổi hàng hóa và phát triển dịch vụ. Hiện nay trên địa bàn xã có gần 300 hộ kinh doanh, thương mại và dịch vụ; có 05 máy xúc công nghiệp, 100 ôtô các loại đã góp phần vào việc lưu thông, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa; ngoài ra, các loại máy nông nghiệp, máy cày bừa, máy vò lúa... cũng được nhân dân mua sắm, phát triển mạnh để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông phát triển, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Để tạo thuận lợi cho thương mại dịch vụ phát triển, xã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, có cơ chế cho các tiểu thương, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, mở rộng dịch vụ. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, xã Quang Yên đã đầu tư, cải tạo và mở rộng chợ, đáp ứng nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong xã và các xã lân cận. Qua khảo sát các tuyến đường trung tâm xã, dễ dàng nhận thấy, hệ thống cửa hàng kinh doanh, dịch vụ mọc lên ngày một nhiều, từ cửa hàng thời trang, văn phòng phẩm, đồ gia dụng, điện tử, cho đến dịch vụ viễn thông, điện máy…Hiện tại trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại chiếm 70% giá trị thu nhập xã hội trên địa bàn xã Quang Yên.

Phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngành nghề nông thôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, nâng cao sinh kế cho người dân trên địa bàn, do đó cấp ủy, chính quyền xã Quang Yên sẽ tiếp tục đề ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện về hành lang pháp lý, khuyến khích các hộ kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương. Trong thời gian tới, xã sẽ tăng cường quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; đồng thời, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đủ năng lực có nhu cầu tham gia đầu tư phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 24/04/2020