Tin kinh tế

Diện mạo mới Tân Lập

Xã Tân Lập (Sông Lô) đã và đang có những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ nét, nông nghiệp duy trì ổn định; tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển; nhiều lao động làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp; hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu tư với quy mô lớn; diện tích cây lâm nghiệp phát triển mạnh... Góp phần nâng cao thu nhập của người dân, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay.

 


 
Diện mạo nông thôn Tân Lập ngày càng khởi sắc.
 

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập luôn đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và giành được nhiều thành tựu nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã đạt hơn 16%; giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 38,4 triệu đồng/năm, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ và tăng gần 10% so với mục tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,9% (năm 2015) xuống còn 1,7% (năm 2020); cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Có được thành tựu nổi bật và bước tiến mới trong phát triển kinh tế như hiện nay chính là nhờ Tân Lập đã biết phát huy nội lực, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách của Nhà nước vào phát triển KT-XH. Trong sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHKT và đưa các cây con, giống nuôi giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Địa phương tập trung gieo cấy hết diện tích, đúng thời vụ; mở rộng quy mô chăn nuôi gà, lợn; phát triển mô hình một lúa, một cá kết hợp với chăn nuôi thủy cầm… Trong sản xuất coi trọng việc phòng, chống sâu hại, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực ở Tân Lập không ngừng tăng cao, năm 2019 đạt gần 1.800, đảm bảo mức ổn định an ninh lương thực; sản lượng bình quân lương thực 5 năm qua đạt 1.754 tấn/năm. Giá trị chăn nuôi năm 2019 đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng hơn 8 tỷ đồng so với năm 2015.

Phát huy lợi thế về đất đai, lao động, Tân Lập đã chỉ đạo nhân dân tích cực cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả và phát triển sản xuất lâm nghiệp. Thực tế, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện. Tân Lập đã xây dựng thành công mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại thôn Cầu Gạo và một số thôn khác với diện tích hơn 8 ha, đến nay cho thu nhập đạt 400 triệu đồng/ha. 5 năm qua, diện tích trồng mới cây lâm nghiệp đạt 21,6 ha (trong đó có 2,4 ha cây ăn quả), đạt 108% so với mục tiêu đề ra.

Tân Lập còn tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Hiện, toàn xã có hơn 100 hộ làm các ngành nghề chủ yếu như nghề mộc, cơ khí, nấu rượu, máy xay sát, may mặc…

Dịch vụ thương mại có bước phát triển khá so với nhiệm kỳ trước. Khai thác lợi thế có tỉnh lộ 307 chạy qua, các hộ dân trong xã đã phát triển thương mại - dịch vụ. Toàn xã có 135 hộ tham gia kinh doanh, dịch vụ, trên các lĩnh vực vận tải, sửa chữa xe máy, ô tô, vật liệu xây dựng, hàng tạp hóa, ăn uống… Tổng giá trị thương mại - dịch vụ đạt gần 37 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, nhiều lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động đã tạo nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình, đồng thời góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Hàng năm, số người tham gia xuất khẩu lao động và làm việc tại các khu công nghiệp tăng, tổng giá trị đạt hơn 102 tỷ đồng, tăng 11% so với mục tiêu đề ra.

Kinh tế phát triển là điều kiện tốt để Tân Lập tái đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm; cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt của nhân dân. Các trường học trên địa bàn được ưu tiên đầu tư, xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp… và đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Các công trình y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, nhà văn hóa thôn… được đầu tư chuẩn hóa, bước đầu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, hội họp, vui chơi giải trí của nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, đã tạo không khí phấn khởi, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Lập Lê Trọng Tài khẳng định: "Thành công của Tân lập hôm nay chính là bài học về việc vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương; thường xuyên củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định".

Nắm vững bài học kinh nghiệm, nhận định tương lai, phát huy truyền thống xã anh hùng, năng động sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động, điều kiện tự nhiên, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập đang viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời kỳ đổi mới, vững bước quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Tân Lập trở thành xã NTM kiểu mẫu.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 13/04/2020