Tin Văn hóa xã hội

Xã Hải Lựu tiếp nhận tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ xã Hải Lựu (huyện Sông Lô) đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia.

Tính đến ngày 3/4/2020, Ủy ban MTTQ xã Hải Lựu đã tiếp nhận được trên 20 triệu đồng từ các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn ủng hộ. Trong đó, nhân dân thôn Trung Kiên ủng hộ hơn 8,7 triệu đồng; nhân dân thôn Dân Chủ ủng hộ hơn 7,3 triệu đồng; nhân dân thôn Đồng Tâm ủng hộ được hơn 4 triệu đồng; doanh nghiệp Hoàng Tuấn Mai ủng hộ 500 nghìn đồng.

Trong thời gian tiếp theo,chính quyền địa phương và các ban, ngành đoàn thể sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia ủng hộ nguồn lực, nhất là trang thiết bị vật tư y tế, hoặc tiền mặt để góp phần chung tay thực hiện mục tiêu kềm chế, kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19.

Mọi đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sẽ được MTTQ xã Hải Lựu tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô trong thời gian sớm nhất để kịp thời thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 04/04/2020