Tin Văn hóa xã hội

Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Để góp phần có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe nhân dân; hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô kêu gọi, vận động toàn thể Nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ.

 

 

Hoạt động này đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cùng nhân dân trên địa bàn huyện trực tiếp tham gia ủng hộ. Đến ngày 6/4/2020, Toàn huyện đã vận động được trên 46 triệu đồng đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid- 19. 

Được biết, số kinh phí ủng hộ sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô quản lý và hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, Ủy ban MTTQ huyện mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ bằng tiền, hiện vật của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để tăng thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, bảo đảm an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 07/04/2020