An ninh quốc phòng

Công an huyện Sông Lô chủ động phương án bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp

Để bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an huyện Sông Lô đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2020.

 


 

Công an thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) rà soát các đối tượng cần quản lý nhằm đảm bảo tình hình ANTT trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp
 

Theo kế hoạch, lãnh đạo Công an huyện giao Đội An ninh nhân dân tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. Chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy khóa mới đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, không để xảy ra trường hợp nhân sự không đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an toàn tài liệu, trang thiết bị phục vụ đại hội. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát và tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện không để phát sinh phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, TTATXH…

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. Đội Cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên các tuyến, khu vực trọng điểm; bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực diễn ra đại hội...

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Tân Lập cho biết: Nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đại hội điểm cấp cơ sở của huyện), công an xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, TTATXH phục vụ đại hội.

Công an xã tăng cường bố trí lực lượng xuống các thôn dân cư để chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH ngay từ cơ sở... Trong quá trình diễn ra đại hội, công an xã sẽ tiếp tục triển khai các phương án bảo vệ từ xa và bố trí lực lượng bảo vệ trực tiếp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu dự đại hội.

Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Sông Lô khẳng định: Với phương châm phòng ngừa chủ động, xử lý kịp thời, linh hoạt, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, công an huyện chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở nhằm giữ vững an ninh chính trị, TTATXH...

Chỉ đạo công an các xã, thị trấn xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp sát với tình hình thực tế của địa phương. Thành lập các tổ công tác của công an huyện chỉ đạo, phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành tổng rà soát địa bàn, nắm chắc từng loại đối tượng; từ đó triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm quản lý đối tượng, phòng ngừa hiệu quả với từng loại tội phạm, từng địa bàn cụ thể.

Thời gian tới, công an huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn các phương án bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng các cấp sát với tình hình thực tế, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác phòng, ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bảo đảm ANTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 07/04/2020