Tin Văn hóa xã hội

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện cấp phát tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 27/3/2020, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid – 19, băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi cho các chợ nông thôn, bến xe khách, các hộ gia đình và học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện.

 

 

Theo đó, có hơn 30 băng zôn, hơn 22 nghìn tờ rơi hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được cấp phát cho Bến xe khách, 13 chợ nông thôn, hơn 2 nghìn học sinh PTTH và hơn 30 nghìn hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Trước những nguy cơ ngày càng cao của dịch bệnh, nội dung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cũng được cập nhật cho phù hợp với tình hình dịch bệnh như những khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tập trung thực hiện khẩu hiểu “năm không, ba cần”.

Vì sự an toàn của người dân, toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện cần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, ý thức cá nhân trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngọc Yến – Thu Hà

Ngày đăng: 28/03/2020