An ninh quốc phòng

Công an huyện Sông Lô xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là mục tiêu được Đảng bộ Công an huyện luôn quan tâm, đặt lên hàng đầu.
 
 
 
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020
 
 
Đảng bộ Công an huyện Sông Lô có 126 đảng viên, sinh hoạt trong 09 chị bộ; Ban chấp hành Đảng ủy gồm 11 đồng chí ủy viên, Ban thường vụ gồm 03 đồng chí;  02 tổ chức đoàn thể Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ; các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2015; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là mục tiêu được Đảng bộ Công an huyện luôn quan tâm, đặt lên hàng đầu.
Để làm được điều đó, Đảng bộ tăng cường thực hiện công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức bằng việc nghiêm túc triển khai học tập thường xuyên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức cách mạng, có trình độ năng lực đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc xây dựng Đảng, đảm bảo mọi hoạt động thực hiện theo quy chế làm việc của cấp ủy và thực hiện tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp ủy, đặc biệt là nêu gương Người đứng đầu đơn vị.
 
Đảng bộ Công an huyện cũng xác định tăng cường đẩy mạnh học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài, thiết thực trong cuộc sống sinh hoạt, công tác hàng ngày của mỗi cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị. Chính vì vậy, Đảng bộ Công an huyện đã nhanh chóng tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và lựa chọn những việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ, đội và cá nhân gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, của Đảng và của ngành trong lực lượng công an nhân dân. Các nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ và của Đảng bộ, gắn nhiệm vụ chính trị với chức trách của từng cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ. 
 
Công an huyện đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn; tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh tại địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa, giải quyết tốt các vụ việc tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT; mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, triệt phá nhiều ổ nhóm trộm cắp tài sản gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích…góp phần kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác trật tự an toàn giao thông…
 
Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng đảng được quan tâm chú trọng, đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Đảng bộ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức cho 36 đồng chí Đảng viên dự bị, kết nạp mới 25 đồng chí quần chúng ưu tú vào Đảng. Các chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thu, nộp, quản lý và xử dụng Đảng phí đúng quy định.
 
Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Công an huyện Sông Lô được Công an tỉnh và UBND huyện tặng nhiều bằng khen và giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo An ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt năm 2016 đạt danh hiệu “ Cờ thi đua xuất sắc ” của Bộ Công an.
Trong thời gian tới Đảng bộ Công an huyện chú trọng xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Công an huyện chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới./.
 
Thu Hà
 
Ngày đăng: 26/03/2020