Tin kinh tế

Tân Lập tích cực chăm sóc lúa vụ Xuân năm 2020

Bước vào vụ Xuân năm nay, trước những diễn biến phức tạp về thời tiết, Cấp ủy, chính quyền xã Tân Lập chỉ đạo các thôn dân cư, nhân dân tích cực chăm sóc lúa, phấn đấu đạt năng suất cao hơn sau mỗi mùa vụ.

 

 

Bà con nông dân thôn Cảm Bình Kha bón lót cho cây lúa

 

Vụ Xuân năm nay, xã Tân Lập gieo cấy gần 150 ha lúa. Cơ cấu giống chủ đạo là BC15, HT1.., ngoài ra bà con còn sử dụng một số giống lúa khác như Khang dân, Q5, TH33… Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, khung lịch thời vụ, bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện, vận động nhân dân hoàn thành gieo cấy trước Tết Nguyên đán năm 2020. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa Xuân trên địa bàn đang bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng và phát triển tốt. Đây là những giai đoạn phát triển quan trọng và dễ phát sinh các loại bệnh hại lúa và cây trồng. Để chủ động phòng chống sâu bệnh hại lúa, UBND xã đã phối hợp với Trạm Trồng trọt và Chăn nuôi, Trạm Khuyến nông huyện tuyên truyền đến bà con nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cũng như việc sử dụng có hiệu quả các loại thuốc bảo vệ thực vật. Chính vì vậy, thời điểm này bà con nông dân trong xã đang tích cực xuống đồng tập trung làm cỏ, bón phân, tỉa cấy dặm những diện tích lúa bị chết, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; đồng thời chủ động phòng chống sâu bệnh, tổ chức diệt chuột và ốc bươu vàng hại lúa.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã , sự chủ động của bà con nhân dân trong việc chăm sóc lúa, kiểm tra toàn bộ các cánh đồng, chú trọng việc phát hiện và diệt trừ sâu bệnh, khơi thông thủy lợi, chủ động nguồn nước tưới tiêu để đảm bảo cho cây lúa phát triển tốt nhất góp phần tăng năng suất nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

 

                                                                   Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 24/02/2020