Thông tin cần biết

Kế hoạch xét công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019

- Kế hoạch xét công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019: Tải xuống tại đây 

- Mẫu sơ yếu lý lịch: Tải xuống tại đây 

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Tải xuống tại đây 

Ngày đăng: 24/12/2019