Thông tin cần biết

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí UBND huyện, các xã, thị trấn huyện Sông Lô

 

Tải bản PDF tại đây

 

Ngày đăng: 28/11/2019