Tin kinh tế

Huyện Sông Lô quan quan tâm sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản

Sông Lô là huyện nông nghiệp, dân số tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Trong 10 năm qua, sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu và được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là giống, biện pháp thâm canh mới, chăn nuôi theo hướng công nghiệp, cơ giới hóa,...đã được áp dụng góp phần tăng năng suất, hiệu quả, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

 

 

Mô hình nuôi cá lồng trên Sông Lô tại xã Đức Bác cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng

 

Trong những năm qua, huyện Sông Lô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tạo ra sản phẩm có giá trị cao, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Hàng năm, UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn chỉ đạo tốt khung lịch thời vụ, sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao. Các ngành dịch vụ cung ứng đủ giống, vật tư phân bón, thuốc trừ sâu. Công tác thủy lợi được coi trọng, đã tập trung đầu tư mới, nâng cấp nhiều công trình thủy lợi, cứng hóa kênh mương, đảm bảo đủ nước tưới phần lớn diện tích gieo trồng và giải quyết tiêu úng. Chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những diễn biến bất thường của thời tiết, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa luôn được quan tâm chú trọng. Việc chuyển đổi này nhằm mục đích đem lại thu nhập cao và từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân nên năng suất và sản lượng lương thực hằng năm đạt khá.

Diện tích gieo trồng cây hằng năm tương đối ổn định, năng suất và sản lượng lương thực cây có hạt luôn tăng. Năm 2018, năng suất lúa bình quân đạt 57,1 tạ/ha, tăng 20,7% so với năm 2009; sản lượng lương thực cây có hạt (lúa, ngô) đạt 40.391,5 tấn, tăng 35,1% so với năm 2009; sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 400kg/người, tăng 18,2% so với năm 2009.

Tình hình chăn nuôi trong 10 năm qua tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá thành sản phẩm bấp bênh, vốn đầu tư giống lớn... Song huyện Sông Lô đã chủ động, chỉ đạo tích cực trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi, kiểm soát thị trường góp phần ổn định và phát triển ngành chăn nuôi. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng hằng năm luôn tăng, năm 2018 đạt trên 15.300 tấn, tăng 104% so với năm 2009.

Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn trong 10 năm qua ổn định trên 920 ha. Hình thức và đối tượng nuôi đa dạng, từng bước chuyển đổi dần từ hình thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến lên bán thâm canh và thâm canh, qua đó nâng cao năng suất và sản lượng hằng năm. Năm 2018, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt trên 1.409 tấn, tăng 46,8% so với năm 2009; năng suất thủy sản nuôi trồng bình quân đạt 1,52 tấn/ha, tăng 50,5% so với năm 2009.

Bên cạnh công tác trên, trong những năm qua công tác thuỷ lợi luôn được UBND huyện quan tâm, xây dựng phương án phòng chống hạn và hướng dẫn các xã triển khai thực hiện. Kiểm tra, nạo vét và sửa chữa kịp thời các kênh mương để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất; công tác phòng tránh mưa lũ sau bão, thường xuyên theo dõi biễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo người dân đối phó hoặc di dời khi có thiên tai. Công tác khuyến nông, khuyến lâm được chú trọng, thông qua các mô hình được triển khai thực hiện đã giúp nông dân có điều kiện nắm bắt kỹ thuật tiên tiến cho từng loại cây trồng, vật nuôi và theo từng vụ. Nông dân từng bước đã đầu tư thâm canh theo quy trình kỹ thuật, nên cây trồng, vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất, sản lượng tăng lên.

Hiện nay, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện là 3.937,8 ha, trong đó diện tích rừng phòng hộ 1.447 ha, diện tích rừng sản xuất 2.490,8 ha. Kiểm lâm trên địa bàn huyện luôn bám sát, kiểm tra và vận động nhân dân thực hiện quy ước bảo vệ rừng và phát triển rừng; chủ rừng và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản đều chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ; luôn duy trì công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đảm bảo cân bằng giữa trồng rừng và khai thác, nên tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định, hiện nay là 24,15%.

Công tác thuỷ lợi và phòng chống lụt bão hằng năm được chỉ đạo thực hiện tốt; thường xuyên kiểm tra đê, kè, cống, hồ, đập ở các địa phương; phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đầu tư kiên cố hoá các hồ đập, kênh mương đã xuống cấp. Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện đã thực hiện kiên cố hóa 170,3km kênh chính và 173,1km kênh nội đồng; đồng thời cải tạo, nâng cấp các trạm bơm đảm bảo việc tưới tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân. Hệ thống đê Sông Lô dài 28km được đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường bê tông nhựa Asphalt đảm bảo cho phòng chống lũ và thuận lợi giao thông trên địa bàn huyện.

Có thể thấy, trong những năm qua tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Sông Lô thu được những  kết quả tốt, chất lượng sản phẩm ngày một nâng cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa cung cấp ra thị trường, mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Đây là tín hiệu vui cho đảng bộ và nhân dân huyện nhà, tạo đà khởi sắc để từng bước hướng đến nền nông nghiệp bền vững và tiếp tục gặt hái những vụ mùa bội thu./.

Lệ Quyên - Hà Minh

 

Ngày đăng: 15/11/2019