Tin kinh tế

Lãng Công sau 10 năm phát triển kinh tế- xã hội

Những năm qua, trước những thời cơ thuận lợi, khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự điều hành của Đảng ủy, UBND xã  Lãng Công cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội xã Lãng Công ngày càng khởi sắc và đã đạt được những kết quả quan trọng, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

 

Diện mạo nông thôn xã Lãng Công ngày càng thay đổi, nhiều nhà cao tầng khang trang mọc lên, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao

 

Lãng Công là một xã miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Sông Lô, có diện tích tự nhiên trên 2.000 ha; trong đó đất nông nghiệp hơn 300 ha, còn lại là đất đồi núi và rừng. Toàn xã có 1.825 hộ, với hơn 8.000 nhân khẩu, được phân chia thành 10 thôn dân cư.  Nhân dân trong xã thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.

Cách đây 10 năm trở về trước, nền kinh tế - xã hội của xã Lãng Công còn thấp, tốc độ phát triển và tăng trưởng kinh tế còn thấp so với mặt bằng chung của huyện, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, kết cấu hạ tầng còn thấp (nhất là về giao thông và các dịch vụ thương mại). Giáo dục, Y tế còn gặp nhiều khó khăn, mức hưởng thụ của nhân dân trong các hoạt động xã hội, dịch vụ còn quá nhiều hạn chế…

Song với mục tiêu đẩy mạnh phát triển KT- XH, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Cấp ủy, chính quyền xã Lãng Công đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Sau 10 năm đổi mới và phát triển, diện mạo xã Lãng Công đã có nhiều thay đổi và khởi sắc, kinh tế đang trên đà phát triển tạo sự chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh; hạ tầng kinh tế- xã hội được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị ổn định, tạo được những tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới- thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nếu như năm 2009, tổng giá trị thu nhập các lĩnh vực trên địa bàn xã đạt hơn 57 tỷ đồng, bình quân giá trị thu nhập đầu người đạt 8,9 triệu đồng/người/năm. Thì đến hết năm 2018 tổng giá trị thu nhập trên các lĩnh vực đã tăng lên trên  249 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm, tăng 23,7 triệu đồng/ người /năm.  Tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 là 6,5% đến hết năm 2018 chỉ còn 2,56%, giảm 3,94%. Tổng giá trị thu nhập 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt trên 178 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; bình quân thu nhập đầu người đạt 22,73 triệu đồng/người/6 tháng .

Xác định nông nghiệp là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, những năm qua, chính quyền xã Lãng Công khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Trên địa bàn có nhiều mô hình trang trại, gia trại trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi cho thu nhập kinh tế cao như: Mô hình trồng bưởi Diễn, mô hình trồng cây thanh long, mô hình trồng cây chanh, mô hình nuôi gà lấy thịt, gà đẻ trứng, mô hình chăn nuôi lợn quy mô lớn.., đã đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã nói riêng và trên cả nước nói chung cũng đã làm ảnh hưởng đến việc tăng đàn trong chăn nuôi lợn của người dân.

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, với lợi thế có đường Tỉnh lộ 307 đi qua, tạo điều kiện thuận lợi cho xã thu hút đầu tư, người dân giao thương hàng hóa, toàn xã hiện có khoảng 10 doanh nghiệp và gần 600 hộ kinh doanh thương mại- dịch vụ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương có thu nhập ổn định. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ của xã đạt hơn 60,5 tỷ đồng, tăng 8,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trên địa bàn có hơn 1.000 người đi lao động trong và ngoài nước; 6 tháng đầu năm 2019, ước thu từ các nguồn lao động đi làm ở ngoài địa phương đạt trên 68 tỷ đồng.

Năm 2014 xã Lãng Công đã hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp nhanh, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát huy lợi thế của địa phương. Hiện nay trên địa bàn xã 100% các tuyến đường liên xã, liên thôn được bê tông hóa, đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, đi lại thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương buôn bán và phát triển kinh tế.

Về lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ rõ rệt. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, từng bước thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá giáo dục. Chất lượng giáo dục của 3 nhà trường luôn được đánh giá là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện nhà. Sự nghiệp Y tế được quan tâm phát triển, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được quan tâm, góp phần thúc đẩy đời sống tinh thần trong nhân dân. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng chính quyền, an ninh- quốc phòng được quan tâm đúng mức, tình hình an ninh chính trị- trật tự ân toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh và hiệu quả, bộ máy cơ quan phát huy được hiệu quả trong công việc, hiệu quả trong tham mưu, chỉ đạo điều hành góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm qua.

Có thể nói, những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong những năm qua chính là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lãng Công tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 24/10/2019