An ninh quốc phòng

Công an xã Bạch Lưu đảm bảo an ninh trật tự địa phương

Những năm qua, Công an xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, luôn chủ động, tham mưu cho cấp uỷ ra nghị quyết chuyên đề về an ninh trật tự, triển khai đến các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đưa tiêu chí về an ninh trật tự trở thành tiêu chuẩn bình xét gia đình văn hoá, thôn làng văn hoá. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được đặc biệt coi trọng, duy trì thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức phòng chống tội phạm trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Để xây dựng địa phương vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, trong nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND xã Bạch Lưu đã xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, nhằm từng bước đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng NTM ở địa phương. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo ANTT, Công an xã Bạch Lưu luôn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Ban Công an xã đã tham mưu cho cấp uỷ ra nghị quyết chuyên đề về an ninh trật tự, triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể.

Lực lượng Công an xã thường xuyên bám sát địa bàn các thôn dân cư; chủ động nắm bắt và kịp thời xử lý các tình huống mâu thuẫn phát sinh. Thường xuyên phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn dân cư đẩy mạnh thực hiện tốt mô hình “Toàn dân phòng tội phạm và tệ nạn xã hội”, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Thôn dân cư tự quản về an ninh trật tự”. Hiện tại, 6/6 thôn dân cư trên địa bàn xã đều đã thành lập và duy trì có hiệu quả các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ liên gia tự quản; tổ Thanh niên xung kích nhằm nhân rộng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Bên cạnh đó, Ban Công an xã tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó nhanh với những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiếp nhận và xử lý những nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân. Nhờ đó, công tác phòng, chống tội phạm ở xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ việc liên quan đến ANTT giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được giải quyết, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân.

Những năm qua, tình hình ANTT và an ninh nông thôn trên địa bàn xã luôn được giữ vững, số vụ việc liên quan đến ANTT từng bước được kìm chế. Từ đầu  năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 6 vụ, việc liên quan đến ANTT và TTATGT; 01 vụ việc thuộc thẩm quyền của công an xã và đã giải quyết xong; 05 vụ thuộc thẩm quyền của công an huyện, đã giải quyết xong 3 vụ, còn 2 vụ đang trong quá trình điều tra. Trên địa bàn xã không xảy ra các vụ, việc ảnh hưởng đến ANCT, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp gây mất ANTT …

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đặc biệt coi trọng, duy trì thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức phòng chống tội phạm trong nhân dân. Nhờ làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã chưa xảy ra vụ việc nào đặc biệt nghiêm trọng.

Đảm bảo an ninh trật tự được xác định là sự nghiệp của toàn dân, với phương châm: An ninh trật tự có ổn định kinh tế mới phát triển, đời sống của nhân dân mới được cải thiện. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cho chính mình đã thấm sâu đến từng người dân ở Bạch Lưu. Điều đó thể hiện ở sự chủ động của Ban Công an xã trong việc lập kế hoạch đấu tranh triệt phá các ổ nhóm trộm cắp, cờ bạc, vận động toàn dân hưởng ứng tích cực phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Các hộ gia đình chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hoá, làm giàu chính đáng. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần giúp Đảng bộ và nhân dân xã Bạch Lưu hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Trong thời gian tới, lực lượng công an xã tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đông đảo mọi tầng lớp nhân dân nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật trong cộng đồng dân cư; tăng cường phối hợp với chính quyền và lực lượng công an các xã giáp ranh tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATXH; góp phần giữ vững và phát huy hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 16/10/2019