An ninh quốc phòng

Kiến nghị việc thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự

Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình và trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thời điểm từ ngày 01/5/2019 đến ngày 15/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô- tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện Sông Lô. Cụ thể: Tòa án nhân dân huyện Sông Lô còn một số tồn tại  như sau: Vi phạm thời hạn gửi thông báo, quyết định đến Viện Kiểm sát và đương sự; Vi phạm về việc không tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ; Vi phạm về việc không ghi nhận và giải thích về quyền yêu cầu thi hành án dân sự.

Nguyên nhân của những tồn tại, vi phạm nêu trên chủ yếu do Thẩm phán và Thư ký được phân công giải quyết các vụ án chưa nghiên cứu kỹ, thực hiện chưa đúng các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự và các quy định của pháp luật, không kiểm tra và rà soát lại toàn bộ văn bản trước khi ban hành. Việc làm này đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện quyền kiểm sát của Viện Kiểm sát và quyền lợi của đương sự. Vì vậy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã ban hành Kiến nghị số 286/KN-VKS-DS ngày 10/9/2019 yêu cầu Chánh án TAND huyện Sông Lô có biện pháp chỉ đạo kiểm tra để khắc phục tồn tại, đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.

                                                                                          Trịnh Hoàng Miên

                                                                                      Viện KSND huyện Sông Lô

Ngày đăng: 10/10/2019