An ninh quốc phòng

Tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật năm 2019 cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô

Ngày 17/9/2019, Công an huyện Sông Lô tổ chức lớp tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật CAND cho cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô.

 


 

Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 17/9 - 26/9), cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô tham gia tập huấn sẽ được quán triệt các văn bản mới của Bộ Công an chỉ đạo về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật; các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ trong CAND; huấn luyện và thực hành các động tác kỹ, chiến thuật, võ thuật CAND; giới thiệu cách sử dụng, bảo quản, quy tắc bắn một số loại súng quân dụng; xem video tư liệu về quân sự và võ thuật.

Lớp tập huấn lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô nắm vững những kiến thức, thực hành thành thạo, chuẩn xác các động tác điều lệnh đội ngũ, nghi lễ, quân sự và võ thuật CAND, nhằm tạo sự chuyển biến trong xây dựng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và trưởng công an các xã, thị trấn chính quy, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thu Hà

Ngày đăng: 17/09/2019