An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019 tại xã Lãng Công

Sáng ngày 8/10/2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sông Lô phối hợp với UBND xã Lãng Công tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019.

 

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 xã Lãng Công

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 tại xã Lãng Công diễn ra trong thời gian 03 ngày (từ ngày 8/10 – 10/10), gồm 55 học viên là cán bộ, công chức xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn dân cư và Đảng viên trên địa bàn xã. Các học viên được học tập và nghiên cứu một số chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc,  Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng,  Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; các biện pháp vận dụng vào thực tiễn của địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 09/10/2019