An ninh quốc phòng

UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

Sáng ngày 30/9/2019, UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tá Phạm Xuân Diễn - Trưởng ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Phùng Thị Kim Nga- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn; Hiệu trưởng các trường THPT; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt: Luật Quốc phòng năm 2018 là Luật rất quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Luật Quốc phòng năm 2018 đã thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đã cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh và pháp luật liên quan. Đặc biệt, Luật có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hình thái chiến tranh tương lai có nhiều thay đổi, phát triển mới. Tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng này tôi đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiêm túc nêu cao tinh thần học tập, tập trung lắng nghe, ghi chép đầy đủ; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Luật Quốc phòng hành lang pháp lý nhằm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

 


Thượng tá Phạm Xuân Diễn - Trưởng ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phổ biến luật Quốc phòng năm 2018

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung chính của Luật Quốc phòng năm 2018. Theo đó, Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng... Đây là luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, Luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua hội nghị đã giúp nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các địa phương về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, qua đó có cơ sở chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp triển khai thực hiện Luật Quốc phòng đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

                                                                              Ngọc Yến - Hà Minh

 

Ngày đăng: 01/10/2019