Tin kinh tế

Xã Lãng Công hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa năm 2019

Vụ mùa năm 2019, xã Lãng Công gieo cấy hơn 184 ha lúa, trong đó chủ yếu là giống lúa BC 15, LTH 31, giống mới HDT 10 được trình diễn thử nghiệm ở 3 thôn với diện tích 20 ha. Nhờ đổi mới cơ cấu giống lúa, bám sát kế hoạch sản xuất, làm tốt các khâu dịch vụ, hỗ trợ sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh vào thâm canh nên toàn bộ diện tích lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt. Bước vào thời kỳ thu hoạch, Ban Chỉ đạo sản xuất của xã tập trung đôn đốc, chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực ra đồng tích cực đưa cơ giới hóa vào gặt quay vòng, tăng cường phục vụ cho các hộ gia đình qua đó nhằm tăng năng suất lao động.

 

 

Tranh thủ thời tiết nắng nóng, nhiều ngày qua các hộ dân ở trên địa bàn xã đã tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa. Đến nay xã Lãng Công đã hoàn thành thu hoạch lúa mùa, bảo đảm đủ quỹ đất gieo trồng cây vụ đông. Năng suất lúa đạt 170 kg/sào, cao hơn so với vụ mùa năm 2018.

Những năm trở lại đây công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Lãng Công đã có sự chuyển biến rõ rệt. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Lãng Công cũng đã tích cực ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn xã có 8 máy gặt liên hoàn; việc sử dụng ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất đặc biệt là trong khâu thu hoạch lúa  đã góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

 

Chị Nguyễn Thị Hiền- Cán bộ nông nghiệp xã Lãng Công cho biết: “Thời gian thu hoạch bây giờ được rút ngắn rất nhiều. Ngày trước tại các cánh đồng trung tâm của xã bà con nông dân gặt bằng tay thời gian thu hoạch có thể kéo dài 10-12 ngày mới xong, nhưng hiện nay gặt bằng máy gặt liên hoàn, chỉ 3-4 ngày là thu hoạch xong hết diện tích.”

Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa mùa, xã Lãng Công chỉ đạo cán bộ nông nghiệp tuyên truyền các thôn bản, đôn đốc bà con khẩn trương giải phóng mặt ruộng, vệ sinh rơm rạ, đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng cây vụ đông. Các loại cây chủ đạo trong cụ đông trên địa bàn là ngô, khoai, đậu tương và một số cây rau màu khác./.

 

 Lệ Quyên

Ngày đăng: 25/09/2019