Tin kinh tế

Hiệu quả từ phong trào Cựu chiến binh gương mẫu ở Lãng Công

          Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Lãng Công phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hiện nay, toàn xã có hơn 600 CCB, cựu quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, sinh hoạt ở 10 chi hội. Để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB xã đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Các chi hội đã tổ chức chặt chẽ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là các Nghị quyết của  BCH TW, Bộ chính trị (khoá XII), nghị quyết đại hội đại biểu Hội CCB các cấp. Thường xuyên  thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XII) của Đảng về chỉnh đốn Đảng, chống sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đối với cán bộ Đảng viên và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị  về đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Trong thời gian qua, số hội viên không ngừng phát triển, năm 2014 có 449 hội viên đến năm 2019 có trên 500 hội viên, tăng 101 hội viên. Từ năm 2014 đến nay 100%  số chi hội trong sạch vững mạnh; trong đó có  98,5 %  hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, 98,2 %  gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa .

Các chi hội và hội viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, Hội CCB xã đã động viên hội viên phát huy tiềm năng thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Hội CCB làm đơn vị ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, với số dư nợ là 4,6 tỷ đồng, cho hội viên vay để phát triển sản xuất. Các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, không có nợ quá hạn. Một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong phát triển sản xuất của hội CCB là tự huy động vốn xây dựng quỹ hội. Toàn xã đã gây dựng được gần 400 triệu đồng để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, khi gặp khó khăn về vốn. Nhờ sự hỗ trợ của hội, các hội viên CCB đã có thêm động lực, kiến thức trong sản xuất, chăn nuôi; tham gia các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Nhiều mô hình kinh tế của hội viên CCB cho hiệu quả cao, thu nhập ổn định từ 100 - 200 triệu đồng/năm.

Các mô hình kinh tế đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.  Nhờ có sự hỗ trợ của các cấp hội, số hộ hội viên khá giàu tăng gần 7% so với năm 2014; hộ hội viên nghèo giảm còn 0,37% .

Hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới những năm qua Hội CCB xã đã chủ động tuyên truyền vận động hội viên quán triệt nhận thức sâu sắc và có nhiều hoạt động thiết thực. Với bản lĩnh và tinh thần của “ Bộ đội cụ Hồ” hội viên CCB xã Lãng Công đã đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng toàn dân hăng hái tham gia chương trình xây dựng NTM. Nhiều CCB và hộ gia đình, đã gương mẫu tự nguyện tham gia hiến đất, tháo rỡ tường rào, giải phóng mặt bằng để làm đường GTNT, góp công lao động, ủng hộ tiền để xây dựng NTM. Những năm qua Hội viên CCB trong xã đã hiến hơn 3000 m2 đất, tháo rỡ hơn 300m tường rào, hiến 550 ngày công lao động, 436 triệu đồng tiền mặt. Tiêu biểu là chi hội CCB thôn Đoàn Kết, Thành Công, Yên Sơn, Minh Tân, Thống Nhất, Phú Cường, Hoành Sơn….và Cá nhân tiêu biểu như hội viên Nguyễn Đình Thường, Khổng Văn Cận, Nguyễn Ngọc Châu, Vũ Hồng Thủy, Lê Văn Tuy…. Đây là những tập thể, cá nhân CCB tiêu biểu trong phong trào thi đua “ CCB gương mẫu”góp phần không nhỏ cùng với xã nhà hoàn thành 19/19 tiêu chí về đích nông thôn mới cuối năm 2014.

Cùng với phong trào thi đua xây dựng NTM, Hội CCB xã đã tích cực tuyên truyền vận động thành lập các câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường ở chi hội.  Phong trào ủng hộ quỹ xây nhà “ Nghĩa tình đồng đội” xóa nhà tạm cho hội viên nghèo được quan tâm thực hiện. 5 năm qua toàn hội đã ủng hộ được gần 50 triệu đồng; đã đề nghị với hội cấp trên hỗ trợ tu sửa, xây nhà mới cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vốn cho  hội viên nghèo để mua bò sinh sản…

Hàng năm các cấp hội đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên thực hiện chương trình phối hợp về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7...

Bên cạnh đó, Hội đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn để đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, CCB xã Lãng Công đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa, đóng góp không nhỏ trên mọi lĩnh vực. Phong trào đã được phát động và tổ chức thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội và hội viên; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào do Hội phát động, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước CCB gương mẫu. Thời gian tới, Hội CCB xã Lãng Công sẽ tiếp tục vận động hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong học tập và chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời động viên hội viên phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực tham gia các chương trình, phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp… Nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.         

Lệ Quyên

Ngày đăng: 08/10/2019