An ninh quốc phòng

Sông Lô bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019

Sáng ngày 20/9/2019, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Sông Lô tổ chức bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 55 học viên thuộc đối tượng 4 năm 2019. Dự buổi bế mạc có Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh- UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện; các thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh huyện cùng 55 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian từ ngày 17- 20/9/2019, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, quốc phòng và an ninh theo đúng nội dung, chương trình đề ra. Đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy nhiệt tình trách nhiệm, các nội dung truyền đạt thể hiện được tính lý luận và thực tiễn cao. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP&AN của các tổ chức, cá nhân trên từng cương vị công tác; qua đó góp phần định hướng tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

 

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh- UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện phát biểu tại buổi bế mạc

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh- UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện nhấn mạnh: Trong điều kiện hiện nay các thế lực thù địch không ngừng từ bỏ các âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta, do đó đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nêu cao nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở kiến thức đã học, các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, quân sự địa phương phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

 

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh- UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện trao chứng chỉ cho các học viên tiêu biểu

 

Qua đánh giá chất lượng, có 84% học viên đạt khá, giỏi và 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2019

Lệ Quyên- Thu Hà 

Ngày đăng: 21/09/2019