An ninh quốc phòng

Sông Lô khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4 năm 2019

Sáng ngày 17/9/2019, Hội đồng giáo dục Quốc phòng- an ninh huyện Sông Lô tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh (QP-AN) cho đối tượng 4 năm 2019. Dự và chỉ đạo khai mạc có đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện; Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh- UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng- an ninh huyện.

 

Đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 64 học viên là những cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy- UBND huyện, các tổ chức chính trị- xã hội đóng trên địa bàn huyện, đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Trong thời gian 04 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng- an ninh trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong tào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,  biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh được trang bị một số nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng- an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới Quốc gia, Biển đảo Việt Nam…

Thông qua khóa học nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 4 nắm được những nội dung chủ yếu về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới để vận dụng vào thực tiễn góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

 

 


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh (QP-AN) cho đối tượng 4 năm 2019

 

Phát biểu khai giảng, đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện đề cao vai trò của công tác quốc phòng an ninh và phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, tham gia khóa học này, các học viên sẽ có cơ hội tốt để tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, nâng cao kiến thức lý luận để vận dụng vào thực tiễn công việc của đơn vị. Đồng chí mong rằng, các học viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để mỗi học viên tham gia khóa bồi dưỡng vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đối với đơn vị, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Thu Hà- Hà Minh

 

Ngày đăng: 18/09/2019