An ninh quốc phòng

Hội nghị giáp ranh 3 xã: Quang Yên (huyện Sông Lô- tỉnh Vĩnh Phúc) và Tam Đa, Phú Lương (huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang)

Ngày 06/9/2019, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quang Yên tổ chức hội nghị giáp ranh 3 xã, gồm xã Quang Yên (huyện Sông Lô- tỉnh Vĩnh Phúc) và xã Tam Đa, xã Phú Lương (huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang). Dự hội nghị có lãnh đạo Công an huyện Sông Lô; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô; lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND, các ban, ngành, đoàn thể  xã Quang Yên; lãnh đạo Đảng ủy- UBND, các ban, ngành, đoàn thể của hai xã Tam Đa và Phú Lương- huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo Đảng ủy- UBND xã Bạch Lưu, xã Lãng Công, xã Hải Lựu và xã Nhân Đạo của huyện Sông Lô.


Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy- UBND của 3 xã Quang Yên (Sông Lô) và Tam Đa, Phú Lương (Sơn Dương) đã thông qua tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và công tác phối hợp đảm bảo an ninh khu vực giáp ranh 3 xã Quang Yên, Tam Đa và Phú Lương.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền của 3 xã trong cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sát với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Lực lượng công an xã luôn chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng; phát hiện, xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình, vận động quần chúng nhân dân, đấu tranh, theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng luôn được cơ quan chức năng quan tâm thực hiện thường xuyên. Đồng thời, chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ nên tình hình an ninh chính trị, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội của 3 xã trong thời gian qua cơ bản được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng tại các địa phương. Tuy vậy, trên địa bàn 3 xã, tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Tại hội nghị, sau khi trao đổi thông tin, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các địa phương trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Trên cở sở đó, Hội nghị đã nhất trí trong thời gian tới, Cụm an ninh khu vực xã Quang Yên (huyện Sông Lô- tỉnh Vĩnh Phúc) và xã Tam Đa, xã Phú Lương (huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang) sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể.., thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Các địa phương cần tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra địa bàn vùng giáp ranh, tạo sự thống nhất đồng bộ trong các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, ổn định tình hình địa bàn để có điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 07/09/2019