Thời sự tổng hợp

Sông Lô tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản

            Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, thời gian qua huyện Sông Lô đã tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Huyện Sông Lô có 17 xã, thị trấn, có 28 km đường sông và có 10 xã, thị trấn tiếp giáp với sông Lô. Thời gian qua, UBND huyện Sông Lô đã tập trung quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân và các doanh nghiệp về việc chấp hành Luật Đất đai, Luật Khoáng sản được tổ chức thường xuyên; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, tổ công tác và UBND các xã, thị trấn tích cực tổ chức kiểm tra, tham mưu xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, xác định rõ việc khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản phải đi đôi với quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này để nắm chắc khối lượng khai thác và kinh doanh; gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái, cảnh quan và đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Nhờ các giải pháp đồng bộ đó, đến nay, công tác quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Sông Lô có những chuyển biến tích cực.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát sỏi trên sông Lô. Tổ chức nhiều hội nghị có liên quan đến công tác chỉ đạo tăng cường quản lý về khoáng sản; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các cơ quan: Công an huyện, Phòng TN- MT, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp &PTNT, Thanh tra, Chi cục Thuế.., để duy trì thường xuyên trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định; khi nhận được báo cáo của UBND xã hoặc thông tin phản ánh của người dân liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép, UBND huyện kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, UBND các địa phương giám sát chặt chẽ việc chấp hành tạm dừng khai thác cát sỏi đối với các đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên địa bàn huyện hiện đang có 20 đơn vị được cấp phép khai thác khoảng sản; trong đó có 08 đơn vị khai thác cát sỏi với diện tích hơn 212 ha, tổng trữ lượng trên 5 triệu m3; 03 đơn vị nạo vét lòng sông tận thu sản phẩm với tổng chiều dài 26,5 km; 01 đơn vị khai thác đất diện tích trên 9 ha; 04 đơn vị khai thác đá làm vật liệu xây dựng với diện tích trên 70 ha và 04 đơn vị khai thác Fenspat với diện tích trên 30 ha. Toàn bộ các đơn vị này hiện nay đều đã tạm dừng hoạt động.

Trong 2 năm 2017- 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức năng của huyện đã tham mưu xử lý đối với 57 trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoảng sản, với tổng số tiền xử phạt trên 200 triệu đồng. Trong đó, 01 trường hợp khai thác cát sỏi trái phép, 12 trường hợp lập bến bãi hoạt động cát sỏi trái phép và 44 trường hợp khai thác đất, hạ cốt nền đất trái phép.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước đối với khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản của một số đơn vị chưa tốt, mặc dù UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện đã có nhiều văn bản yêu cầu nhưng các Công ty chấp hành chưa triệt để, một số đơn vị giấy phép đã hết hạn nhưng không hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, chưa làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định. Bên cạnh đó, do địa hình sông nước, giáp ranh với tỉnh Phú Thọ nên việc kiểm tra xác định mốc giới khai thác của các đơn vị gặp nhiều khó khăn. Một số đơn vị được cấp phép không có trụ sở làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, do vậy rất khó khăn trong quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng, đặc biệt là việc theo dõi quản lý nguồn thu, việc thực hiện nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.., của các đơn vị. Sự phối hợp giữa một số Công ty được cấp phép với UBND các xã và các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giải quyết những tồn tại vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của các đơn vị chưa tốt. Do nhu cầu về đất san lấp trên địa bàn là rất lớn, tuy nhiên hiện tại chỉ có 1 địa điểm mỏ mới được cấp phép tại xã Đồng Thịnh, do vậy tình trạng tự ý thỏa thuận khai thác đất san nền trái phép vẫn còn xảy ra tại một số địa phương nhưng UBND xã chưa kịp thời phát hiện và xử lý.

Trong thời gian tới, để công tác quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn đạt hiệu quả, chính quyền các cấp của huyện Sông Lô cần tăng cường phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng của tỉnh và chỉ đạo các các xã, thị trấn, cơ quan chức năng trong huyện tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm. Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn, tham mưu xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp giấy phép đã hết hạn khai thác nhưng không chấp hành thực hiện làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định. Chỉ đạo với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 17/09/2019