An ninh quốc phòng

Sông Lô tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019

Trong 2 ngày 29 và 30/8/2019, huyện Sông Lô tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Sông Lô năm 2019. Dự khai mạc và chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tá Đặng Văn Hòa- Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu II, đồng chí Nguyễn Văn Trì- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập tỉnh; Đại tá Đinh Ngọc Khoa- Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Hải- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Thường trực Ban chỉ đạo Diễn tập tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Diễn tập tỉnh, Tổ đạo diễn, thành viên Hội đồng GDQP tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố; Công an, Quân sự các huyện, thị, thành phố; đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Khung tập huyện Sông Lô.

 

 

Toàn cảnh diễn tập

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập tỉnh phát biểu khai mạc diễn tập

 

 

Phát biểu khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Sông Lô năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập tỉnh đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập và nêu rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Cuộc diễn tập nhằm giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giúp gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội và củng cố quốc phòng- an ninh tại địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo diễn tập và Tổ đạo diễn tổ chức điều hành cuộc diễn tập một cách nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người tập. Các lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập phải có mặt đầy đủ, đúng biên chế theo ý định diễn tập; quá trình diễn tập phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị và tài sản của nhân dân… Trong diễn tập vận hành cơ chế, cần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan trong khu vực phòng thủ thời bình, khi chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và khi chuyển sang thời chiến. Đồng thời, nâng cao khả năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các tình huống qua các giai đoạn tác chiến sát với thực tế, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm vận dụng tốt khi có tình huống thật xảy ra. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong suốt quá trình diễn tập.

Trong ngày 29/8/2019, cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ  huyện Sông Lô năm 2019 thực hiện các nội dung gồm:

 Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và sang thời chiến. Với 02 vấn đề huấn luyện: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thực hành xử lý tình huống A2, xử lý gây rối bạo loạn, giải thoát con tin. Chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương sang thời chiến.

 

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Trong đó: Điều chỉnh, bổ sung và thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị của Trưởng Công an huyện; kế hoạch của các phòng, ban, ngành bảo đảm cho tác chiến phòng thu. Giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ.

Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

 

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

 

 

Hội nghị Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

 

 

Hội nghị giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ

 

 

 

 

Toàn cảnh xử trí tình huống A2

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh xử trí tình huống A2

 

Trong quá trình diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Sông Lô đã tổ chức các hội nghị theo đúng trình tự, thể hiện vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành trong thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng và sang thời chiến. Các hội nghị đều diễn ra hết sức khẩn trương, đúng nguyên tắc, trọng tâm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, các thành viên tích cực tham gia ý kiến thảo luận, tham mưu, đề xuất biện pháp, phương án sát với các tình huống giả định.

Sáng ngày 30/8/2019, tại thao trường Bản Long- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Sông Lô năm 2019 tiếp tục vấn đề huấn huyện 2, thuộc giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ bắn đạn thật. Các khung tập theo kế hoạch đã cơ động từ huyện Sông Lô đến thao trường Bản Long- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để tham quan thực binh chiến đấu bắn đạn thật. Tiếp đó, tham quan đội phẫu dã chiến do Đội phẫu Trung tâm Y tế huyện Sông Lô diễn tập. Sau 1,5 ngày tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Sông Lô năm 2019, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung, chương trình, đạt được mục đích và yêu cầu đề ra.

 

Một số hình ảnh của giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ bắn đạn thật tại thao trường Bản Long

 

 

 

 

Đội phẫu thuật dã chiến đang cứu chữa thương binh

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy tặng quà cho các chiến sỹ tham gia diễn tập

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng quà cho các chiến sỹ tham gia diễn tập 

 

Cũng trong buổi sáng ngày 30/8/2019, Lbế mạc cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Sông Lô năm 2019 diễn ra tại thao trường Bản Long ngay sau khi kết thúc thực hành tác chiến phòng thủ bắn đạn thật. Dự và chỉ đạo có các đồng chí lãnh đạo Quân khu II, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Tổ đạo diễn, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; thành viên Hội đồng GDQP tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố; Công an, Quân sự các huyện, thị, thành phố. Về phía huyện Sông Lô có đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND và lãnh đạo UBND huyện và các thành viên trong khung tập huyện Sông Lô có mặt tham quan diễn tập.

 

 

Đại tá Đỗ Văn Quyền- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi diễn tập

 

Đại tá Đỗ Văn Quyền- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá, nhận xét kết quả cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Sông Lô năm 2019. Công tác chuẩn bị diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập, Cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập và huyện Sông Lô đã được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Sông Lô đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo về nhiệm vụ diễn tập; ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong huyện. Huyện đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn  kiện diễn tập, cơ sở vật chất, ứng dụng hiệu quả các trang thiết bị công nghệ trong luyện tập, diễn tập bảo đảm cho các lực lượng tham gia diễn tập; bổ sung, kiện toàn các khung tập và lực lượng phục vụ diễn tập; Đồng thời huyện Sông Lô cũng đã tổ chức huy động lực lượng dự bị động viên đúng kế hoạch và đối tượng tham gia luyện tập và diễn tập phần thực binh bắn chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, địa điểm, bãi tập phần thực binh A2, thực binh bắn chiến đấu và đặc biệt lần đầu tiên tổ chức diễn tập có triển khai đội phẫu dã chiến cứu chữa cơ bản. Đồng chí khẳng định đây sẽ là cơ sở cho các huyện, thành phố trong tỉnh học tập, rút kinh nghiệm cho những đợt diễn tập KVPT sau. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế của huyện như một số công tác chuẩn bị cho các buổi luyện tập ở một số thời điểm chưa tốt, một số kế hoạch bảo đảm trong tác chiến phòng thủ của một số phòng, ban, đoàn thể của huyện được xây dựng chưa sát với tình hình thực tế; phần diễn tập vận hành cơ chế một số đồng chí có nội dung phát biểu chưa gắn với tình hình của cơ quan đơn vị mình, chưa tạo được không khí khẩn trương, quyết liệt một cách rõ rệt; trong thực binh bắn chiến đấu, hành động của phân đội đôi lúc chưa nhanh gọn, chưa hiệp đồng ăn khớp giữa các giai đoạn của trận đánh. Đội phẫu dã chiến của Trung tâm Y tế huyện Sông Lô là đơn vị đầu tiên của tỉnh tham gia diễn tập, vì vậy còn một số hạn chế như chưa thể hiện hết được tinh thần nhanh gọn, khẩn trương, hành động và trạng thái của thành phần thương binh chưa thể hiện sát với tình trạng vết thương.... Tuy nhiên, về cơ bản, các khung tập của cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Sông Lô năm 2019 đã thực hiện tốt, đảm bảo nội dung kế hoạch diễn tập.

Dựa trên những kết quả hoàn thành các giai đoạn của cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Sông Lô của các thành phần khung tập, Đại tá Nguyễn Thế Hải- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổng kết bế mạc cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Sông Lô năm 2019, đánh giá cao những kết quả đạt được và thông báo điểm của các thành phần khung diễn tập của huyện đạt loại xuất sắc.

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi diễn tập

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy đã phát biểu tiếp thu những nội dung đánh giá, nhận xét của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Đồng thời đồng chí khẳng định đây là động lực để huyện Sông Lô thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quốc phòng- an ninh nói chung và xây dựng KVPT của huyện Sông Lô nói riêng trong thời gian tới. Kết quả diễn tập lần này sẽ là cơ sở để huyện tiếp tục xây dựng, củng cố tăng cường các tiềm lực, thế trận trong KVPT, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và lực lượng tham gia diễn tập nhận thức sâu sắc về kiến thức quốc phòng- an ninh là nền tảng, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Lô hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo AN- QP, xây dựng KVPT vững mạnh.

                                               Ngọc Yến- Lệ Quyên- Hà Minh- Kiều Trang

 

Ngày đăng: 03/09/2019