Tin Văn hóa xã hội

Diễn xướng trống quân Đức Bác tỉnh Vĩnh Phúc – những giá trị văn hóa đặc sắc

Đó là tên Hội thảo khoa học về loại hình diễn xướng đặc sắc trống quân Đức Bác được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 31/8. Hội thảo có sự tham gia của các Phó giáo sư, tiến sĩ, nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật dân gian.

 


 

Hát trống quân là di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, một hình thức hát giao duyên từ lâu của người Việt ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Ở Vĩnh Phúc, hát trống quân được coi là đặc sản văn hóa của nhân dân Đức Bác, huyện Sông Lô gắn liền với lễ hội cầu đinh tại đình làng Đức Bác. Đây cũng là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng. Loại hình nghệ thuật trình diễn truyền thống này không ngừng được tái tạo và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng và trình diễn. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những trò diễn trong hát trống quân Đức Bác, góc nhìn nghiên cứu điền dã, nhận diện yếu tố tín ngưỡng phồn thực trong hát trống quân Đức Bác; phương pháp tiếp cận, nghiên cứu và quản lý “hát trống quân Đức Bác”. Cùng với đó, trao đổi một số giải pháp bảo tồn và phát huy loại hình trình diễn này gắn với phát triển du lịch.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Ngọc Oanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn các nhà nghiên cứu, khoa học tiếp tục giúp Vĩnh Phúc trong công tác nghiên cứu toàn diện, từng bước khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể hát trống quân Đức Bác. Đồng thời, có ý kiến định hướng những giải pháp thiết thực, hiệu quả giai đoạn trước mắt và lâu dài trong hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh nói chung và hát trống quân Đức Bác nói riêng; ủng hộ tỉnh trong việc xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận hát trống quân Đức Bác là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND tỉnh có cơ chế, chính sách cụ thể trong việc tôn vinh nghệ nhân, khuyến khích cộng đồng tích cực giữ gìn, truyền dạy và phát huy giá trị của di sản nhằm bảo tồn, phát huy giá trị hát trống quân Đức Bác.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 03/09/2019