Tin kinh tế

Sông Lô nâng cao thu nhập cho người dân

Xác định giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề cốt lõi trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua huyện Sông Lô đã đưa ra nhiều giải pháp giúp người dân trên địa bàn phát huy được những thế mạnh, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

 

 

Để tăng mức thu nhập cho người dân, cấp ủy, chính quyền huyện Sông Lô đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi; chăn nuôi kết hợp với làm trang trại tổng hợp; đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích cây ăn quả. Nếu như trước đây, những mô hình mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện chủ yếu là nuôi lợn, gà.., thì hiện nay huyện đã tổ chức, tạo điều kiện, hướng dẫn nhiều hộ gia đình phát triển các mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả cao như: Mô hình nuôi bò sinh sản, mô hình nuôi ong tại xã Tân Lập, mô hình trồng ngô lai giống mới tại thị trấn Tam Sơn, Nhạo Sơn, mô hình trồng ổi tại xã Đôn Nhân, trồng cây thanh long lõi đỏ tại xã Tân Lập ... Nhờ vậy nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi bền vững, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư phát triển các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Ngoài ra huyện còn tạo nhiều cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nghề cho người lao động ở địa phương, nhằm giúp người lao động nâng cao tay nghề và có thu nhập ổn định.

Hy vọng rằng, với những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Sông Lô sẽ có những bước đột phá trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển theo hướng bền vững.

                                                                           Nguyễn Kiều- Ngọc Yến

Ngày đăng: 19/08/2019