An ninh quốc phòng

Công an huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến về Luật An ninh mạng

Sáng ngày 08/8/2019, Công an huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và các đồng chí là Trưởng, Phó Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Giảng viên phổ biến luật An ninh mạng cho các cán bộ, chiến sỹ công an

 

Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật có 07 chương, 43 điều, trong đó nêu rõ những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các điều khoản thi hành. Luật quy định về hoạt động quản lý căn cước công dân, việc cấp, đổi, cấp lại và sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh thư nhân dân bảo đảm phục vụ tốt trong quản lý dân cư, từng bước thực hiện Chính phủ điện tử.

Đây là văn bản quan trọng, được xây dựng hết sức công phu, chặt chẽ, đã tham khảo, tiếp thu những văn bản quy phạm pháp luật của các nước trên thế giới, phù hợp với quan hệ quốc tế và xu hướng phát triển; góp phần điều chỉnh những vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách đang đặt ra hiện nay.

 

 

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về tầm quan trọng và sự cần thiết, ý nghĩa của vấn đề an ninh mạng. Từ đó, đấu tranh phản bác lại những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, làm trái pháp luật của các thế lực thù địch. Đồng thời, các đại biểu có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cán bộ cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn giúp cán bộ, đảng viên và người dân kiên định lập trường, nắm chắc các nội dung cơ bản để Luật An ninh mạng thực sự  đi vào cuộc sống.

Hà Minh

Ngày đăng: 09/08/2019