Tin Văn hóa xã hội

Phụ nữ xã Nhân Đạo với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Phụ nữ Sông Lô- cử chỉ đẹp, sống nhân văn”.

         Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã Nhân Đạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Lô. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Đạo đã bám sát nhiệm vụ công tác Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương, cụ thể hóa từng nội dung các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Phụ nữ Sông Lô- cử chỉ đẹp, sống nhân văn” do Hội cấp trên phát động.

 

 

          Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “ Phụ nữ Sông Lô- Cử chỉ đẹp, sống nhân văn” được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lồng ghép thực hiện với các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”.., nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội. Để làm được điều đó, ngay từ đầu năm 2019 Hội LH Phụ nữ Nhân Đạo đã xây dựng kế hoạch triển khai đến 10/10 Chi hội Phụ nữ, tổ chức tuyên truyền 3 nội dung tiêu chuẩn của phong trào thi đua, 100% Chi hội tổ chức tuyên truyền cho trên 80% hội viên tham gia học tập, nghiên cứu; các hội viên tham gia học tập các nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây đựng gia đình hạnh phúc gắn với phong trào Phụ nữ Sông Lô- cử chỉ đẹp, sống nhân văn. Các Chi hội tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động; phát hiện, biểu dương những cá nhân tiên tiến điển hình, tuyên truyền vận động và nhân rộng được ít nhất 2- 3 điển hình tiên tiến là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay trong các phong trào thi đua, hoạt động của Hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Chú trọng đẩy mạnh xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thời gian qua, Hội LH Phụ nữ xã đã kết nạp được 25 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 1.322 hội viên, trong đó có 915 hội viên nòng cốt. Hàng năm Hội LH Phụ nữ xã đã duy trì, phát triển và thực hiện đúng quy định về xây dựng Quỹ hội, hiện nay tổng số Quỹ toàn hội là trên 720 triệu đồng, trung bình trên 700.000đồng/ hội viên. Công tác chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm; Hội đã tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ 02 hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các ban, ngành giúp đỡ, trao tặng 47 xuất quà cho hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán 2019. Duy trì và nhân rộng mô hình “Đường hoa phụ nữ đến tất cả các chi hội; mô hình “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải” và mô hình “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”... Hàng năm tỷ lệ gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ trên 85%. Tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân duy trì, giữ vững 19/19 tiêu chí trong chương trình nông thôn mới mà xã đã đạt được, tiến tới phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các thôn đạt văn hóa kiểu mẫu.

          Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội LH Phụ nữ xã Nhân Đạo tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Phụ nữ Sông Lô- cử chỉ đẹp, sống nhân văn” và các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Bên cạnh đó, Hội LH Phụ nữ tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành; tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường sống và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình do Hội quản lý, tạo sự lan tỏa, sức ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến toàn thể hội viên phụ nữ và nhân dân trong xã.

           Thông qua các hoạt động và phong trào thi đua, những phẩm chất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH trong thời kỳ mới được phát huy, đồng thời xây dựng hình ảnh người phụ nữ có tri thức, có lối sống văn hóa, văn minh và lòng nhân ái. .

                                                                                        Ngọc Yến- Thu Hà

 

Ngày đăng: 06/08/2019