Thông tin cần biết

Thông báo về việc công khai Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tuyển dụng công chức đối với trường hợp không qua thi tuyển

 

Kế hoạch 123/KH-UBND xem tại đây : 

Mẫu hồ sơ thi tuyển : 

 

Ngày đăng: 05/08/2019