Tin kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô đồng hành cùng nông dân

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Sông Lô đã làm tốt công tác cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm…Từ đó giúp nhiều hộ gia đình có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

 

Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô giải ngân vốn vay tại xã Như Thụy

 

Để đồng vốn đến tay hộ nghèo đạt kết quả cao, Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô đã tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội như: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên.., chủ động triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến người dân và hộ vay vốn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ Hội các cấp và Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó tập trung việc thực hiện các công đoạn ủy thác, quản lý vốn và kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn.

Nhằm giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi tối đa chi phí, thời gian cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khi vay vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể mở các điểm giao dịch tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các điểm giao dịch, những chính sách tín dụng ưu đãi, danh sách hộ vay vốn và các quy trình, thủ tục vay vốn của Ngân hàng CSXH được niêm yết công khai. Các tổ trưởng nhận ủy thác và hộ vay vốn thực hiện giao dịch trực tiếp với Ngân hàng CSXH huyện vào các ngày cố định hàng tháng để vay vốn và trả nợ trước sự chứng kiến của các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, các Tổ trưởng tổ tiết kiệm, vay vốn và chính quyền địa phương. Cách làm này đã tạo thuận lợi  trong việc giải ngân kịp thời, nhanh chóng,  đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình thiếu vốn sản xuất, giảm chi phí cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khi thực hiện các thủ tục vay vốn.

Nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô đã được người dân sử dụng đúng mục đích, đầu tư đúng hướng và phát huy hiệu quả,  góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Nhìn ngôi nhà khang trang của gia đình ông Tăng, ở xã Như Thụy- huyện Sông Lô ít ai biết được trước đây gia đình ông làm ruộng chỉ đủ ăn. Từ năm 2011, ông chuyển sang làm mộc, chế biến gỗ. Nhờ được vay nguồn vốn 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô, ông Tăng mua thêm máy móc, mở rộng nhà xưởng.., hiện nay xưởng mộc của gia đình ông đã tạo việc làm ổn định cho từ 15- 20 người với thu nhập 4- 5 triệu/người/tháng, trừ chi phí nguyên vật liệu, nhân công, mỗi năm ông Tăng thu về trên 200 triệu đồng.

Để có nguồn vốn cho đối tượng chính sách vay, Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô đã tranh thủ huy động nguồn vốn từ Trung ương, địa phương đồng thời đẩy mạnh công tác huy động vốn trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng nguồn vốn do Trung ương chuyển về và huy động được là 277 tỷ đồng. Cùng với đó, Ngân hàng CSXH huyện duy trì hoạt động cho vay hiệu quả. Hiện tổng số dư nợ đến hết tháng 6/2019 đạt trên 275 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay 6 tháng đầu năm là 66 tỷ đồng bằng 148% so với cùng kỳ, với hơn 2.000 lượt hộ vay. Trong đó, 514 lượt hộ vay vốn chương trình hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo với số tiền 31 tỷ đồng; 1.144 lượt hộ vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 22,6 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô tiếp tục bám sát chương tình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm của các cấp ủy đảng, chính quyền, phương hướng nhiệm vụ của ngành để thực hiện tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; Đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn cho người nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận vốn tín dụng chính sách; Gắn phát triển tín dụng với việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ thấp, nợ quá hạn; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công khai chính sách cho vay ưu đãi của Nhà nước để các cấp, các ngành và mọi người dân hiểu chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng CSXH, từ đó có sự quan tâm, phối kết hợp tạo điều kiện để hoạt động Ngân hàng CSXH ngày càng phát triển; Tiến hành thực hiện tốt công tác giao dịch tại trụ sở Ngân hàng và duy trì các điểm trực giao dịch lưu động tại 17/17 xã, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức mạng lưới, tổ vay vốn, hộ nghèo, các đối tượng chính sách trong việc giao dịch với Ngân hàng CSXH huyện.  

Có thể khẳng định, nguồn vốn của Nhà nước thông qua hoạt động tín dụng của Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô đến tay người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, tạo việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hà Minh

Ngày đăng: 01/08/2019