Thời sự tổng hợp

Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô phát huy vai trò trong xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền

          Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong cuộc sống đời thường, các Cựu chiến binh (CCB) huyện Sông Lô tiếp tục có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đặc biệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toãn xã hội ở địa phương.

 

 

CCB xã Tứ Yên vận động nhân dân tháo dỡ tường rào hiến đất xây dựng Nông thôn mới

 

Toàn huyện hiện có 19 cơ sở hội, trong đó 17 cơ sở hội cấp xã, thị trấn và 2 hội trực thuộc, với tổng số hơn 7.600 hội viên. Xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của quá trình hoạt động. Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân với Ðảng, chính quyền.

Hội CCB huyện đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn đến các tổ chức cơ sở hội trong toàn huyện đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua trọng tâm của Hội, như: CCB gương mẫu, CCB chung tay xây dựng nông thôn mới, CCB giúp nhau phát triển kinh tế…  Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đánh giá cao.  100% tổ chức Hội và cán bộ, hội viên đăng ký học tập và làm theo lời Bác. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên CCB không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, chủ động ngăn chặn những biểu hiện của quan điểm tư tưởng sai trái, chống tham nhũng tiêu cực, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội….

Các cấp Hội thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; Hội đã tích cực thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền; nhằm giải quyết sớm, dứt điểm đối với tình hình nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong hội viên CCB và nhân dân trên địa bàn; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ đường lối, Nghị quyết của Đảng. Thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy trong các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng và tham gia vào dự thảo các Nghị quyết của cấp ủy, chương trình phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương. Trong dịp Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 đã có hàng trăm ý kiến tâm huyết của CCB đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tích cực tham gia nhiều hoạt động đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp. Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, nhiều CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy; trong đó hơn 42% CCB tham gia vào cấp ủy cơ sở, trên 65% tham gia cấp ủy chi bộ; trên 70% giữ chức Bí thư Chi bộ là hội viên CCB; trên 60 % CCB là đại biểu HĐND các cấp; trên 80% CCB là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Số cán bộ, hội viên này đã và đang là lực lượng nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương. Nhìn chung đội ngũ cán bộ đương nhiệm đang công tác trong hệ thống chính trị ở các cấp là CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên vận động hội viên CCB tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố, tăng cường sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tham gia hòa giải thành công 77 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, khiếu kiện đông người, vượt cấp.  

Các cấp Hội tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Chương trình quốc gia “Phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội”, “Bảo vệ môi trường” và các phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”... Hiện nay, trên địa bàn huyện có  21 mô hình đoạn đường “CCB tự quản”  với trên 50 km đường giao thông liên huyện, liên xã, liên thôn; 31 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường với 975 thành viên tham gia. Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham gia tố giác tội phạm; thường xuyên gần gũi cảm hóa, giáo dục giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, từ đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", các cấp Hội CCB đã làm tốt công tác tuyên truyền hội viên và nhân dân hiến đất, góp tiền, góp công xây dựng NTM tại địa phương, góp phần đưa tổng số 14 xã về đích NTM trong những năm qua và phấn đấu huyện Sông Lô trở thành huyện NTM trong năm 2019 .

Với những việc làm ý nghĩ, thiết thực, Hội CCB huyện Sông Lô ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò gương mẫu, tiên phong trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Sông Lô  tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của hội viên CCB trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động chính trị của địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục đóng góp sức lực để giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 01/08/2019